با عمر مديريتي ‌٥/٨ ماهه نمي‌توان انتظار توسعه شيلات را داشت

با عمر مديريتي ‌٥/٨ ماهه نمي‌توان انتظار توسعه شيلات را داشت

با عمر مديريتي ‌٥/٨ ماهه نمي‌توان انتظار توسعه شيلات را داشت

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

با عمر مديريتي ‌٥/٨ ماهه نمي‌توان انتظار توسعه شيلات را داشت

//

مديركل بازرسي استان گيلان گفت: با تغيير پنج مدير ظرف 42 ماه و عمر مديريتي هشت و نيم ماهه نمي‌توان انتظار برنامه‌ريزي و توسعه در شيلات كشور داشت.

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد حميد حسيني در جمع مديران و مسئولان شيلات استان گيلان در بندر انزلي تصريح كرد: سازمان شيلات به شاخص‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه توسعه چهارم در زمينه افزايش صادرات، بالابردن مصرف سرانه آبزيان و افزايش پرورش آبزيان دست يافته است و بايد طوري برنامه‌ريزي شود كه در برنامه پنجم به اهداف مورد نظر برسد.

وي ادامه داد: يك دستگاه اجرايي زماني مي‌توان گفت مديريت موفق دارد كه ذي‌حساب، حراست، بازرسي و مسئول پاسخگويي به شكايات آن دقيق، صحيح و خوب عمل كند.

مدير كل بازرسي استان گيلان با اشاره به وظايف قانوني سازمان بازرسي، به نقش نظارت و كنترل در كارآمدي مديريت و دستگاه‌هاي اجرايي اشاره كرد و افزود: اصل نظارت‌پذيري يك اصل مهم است و بايد فرهنگ نظارت‌پذيري را در خود ايجاد و در روابط اجتماعي، خود را ملزم و مكلف به اين اصل بدانيم.

حسيني در ادامه به اندازه‌گيري شاخص‌هاي سلامت اداري و تهيه گزارش در سطح ملي و منطقه‌اي اشاره و اظهار كرد: در گيلان هم اندازه‌گيري شاخص‌هاي سلامت اداري دستگاه‌هاي اجرايي شروع شده است و اميدواريم مديران، كارنامه خوبي داشته باشند.

وي توسعه و عمران و آباداني شهرها و روستاها، اشتغال‌زايي به خصوص در سطح روستاها و ايجاد درآمد و جلوگيري از پديده مهاجرت را از ديگر مزاياي توسعه آبزي‌پروري در استان گيلان اعلام كرد و از مديران و مسئولان شيلات گيلان خواست به اين موضوع توجه بيشتري داشته باشند.

مدير كل بازرسي استان گيلان خاطرنشان كرد: انتظار از مديران شيلات گيلان اين است كه با توجه به فرصت‌هاي موجود در استان از جمله وجود منابع آبي و اراضي مستعد، نيروي انساني تحصيل‌كرده، امكانات مناسب و مراكز تكثير و بازسازي ذخاير، مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي، وجود سرمايه‌گذاران در بخش غيردولتي، وجود بازار مناسب و ظرفيت صادرات، در بهره‌برداري از فرآورده‌هاي شيلات شاهد تحول باشيمدیدگاه خود را بیان کنید