ذخاير ماهي آزاد درياي خزر بازسازي مي‌شود

ذخاير ماهي آزاد درياي خزر بازسازي مي‌شود

ذخاير ماهي آزاد درياي خزر بازسازي مي‌شود

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

ذخاير ماهي آزاد درياي خزر بازسازي مي‌شود

//

كارشناس موسسه تحقيقات شيلات ايران، ماهي آزاد دريايي خزر را داراي ارزش اقتصادي و غذايي ويژه دانست

گزارش فارس، مرتضي عليزاده افزود: توسعه پايدار ، تكثير و پرورش قزل‌آلاي رنگين‌كمان و حفاظت و بهره‌برداري از ذخاير ماهيان سردآبي بومي كشور 2 محور اصلي اهداف تحقيقاتي و اجرايي است.

وي ماهي قزل‌آلا را به عنوان تنها گونه پرورشي سردآبي موجود در كشور داراي اهميت بسيار در سياستگذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌هاي تحقيقاتي و اجرايي خواند و افزود: اين ماهي داراي ابعاد متعدد و گسترده‌اي بوده و نقش بسزايي در فرآيند توليد در مزارع تكثير و پرورش قزل‌آلا ايفا مي‌كند.

عليزاده، افزايش كارايي توليد و كاهش هزينه‌ها را هدف نهايي توسعه پايدار تكثير و پرورش قزل‌آلاي رنگين‌كمان دانست و تصريح كرد: براي دستيابي به اهداف مورد نظر بايد بهبود مديريت تكثير و توليد بچه ماهي از جمله اصلاح‌نژاد و مولدان قزل‌آلا، بررسي و كنترل مداوم بيماري‌ها و آلودگي‌ها در مراكز تكثير قزل‌آلا و همچنين ساماندهي واردات و نقل و انتقال تخم چشمك‌زده صورت گيرد.

كارشناس موسسه تحقيقات شيلات ايران كاهش تلفات پرورش، افزايش توليد در واحد سطح و كاهش هزينه‌هاي توليد را از اهداف توسعه آبزي‌پروري سردآبي كشور برشمرد و گفت: بهبود فرآيند ساخت خوراك شامل ارتقاي كيفيت خوراك توليدي، كاهش هزينه‌هاي توليد خوراك و تنوع‌بخشي به مواد اوليه خوراك با استفاده از منابع غذايي داخلي از جمله اين اهداف است.

وي اقدامات اجرايي و تحقيقاتي لازم درباره ماهيان سردآبي را از اولويت‌هاي اهداف كمي توسعه آبزي‌پروري سردآبي در كشور معرفي و بيان كرد: افزايش كارآيي فرآيند تكثير و بازسازي ذخاير ماهي آزاد درياي خزر، پرورش لارو، ارزيابي و اصلاح فرآيند رهاسازي بچه ماهي به دريا از جمله اولويت‌هاي اين اهداف است.

عليزاده توسعه تكثير و پرورش در آب‌هاي داخلي، بررسي و مطالعه زيست‌شناسي و رده‌بندي ديگر گونه‌هاي بومي سردآبي كشور، مطالعه و تعيين بيوتكنيك تكثير و پرورش گونه‌ها با هدف حفظ ذخاير و بازسازي ذخاير و نيز معرفي ديگر گونه‌هاي اقتصادي بومي سردآبي به صنعت آبزي‌پروري كشور را از ديگر اولويت‌هاي اهداف كمي توسعه آبزي‌پروري سردآبي اعلام كرد.

عليزاده تكثير، پرورش و حفاظت از ذخاير ماهيان سردآبي بومي كشور را از ديگر برنامه‌هاي نقشه راه توسعه آبزي‌پروري سردآبي عنوان كرد و افزود: با توجه به وضعيت موجود ماهيان سردآبي بومي كشور و مطالعات و اقدامات انجام شده طي سال‌هاي اخير در مورد تعدادي از گونه‌ها از جمله ماهي آزاد درياي خزر، انجام برخي اقدامات اجرايي مي‌تواند در بهبود روند فعاليت‌هاي در حال اجرا و فراهم‌سازي بستر معرفي گونه‌هاي مطالعه شده به صنعت آبزي‌پروري سردآبي كشور بسيار موثر باشددیدگاه خود را بیان کنید