وجود هفت هزار مركز تكثير و پرورش آبزيان در كشور

وجود هفت هزار مركز تكثير و پرورش آبزيان در كشور

وجود هفت هزار مركز تكثير و پرورش آبزيان در كشور

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

وجود هفت هزار مركز تكثير و پرورش آبزيان در كشور

//

هفت هزار و 600 مركز تكثير و پرورش آبزيان در كشور فعال هستند

باشگاه خبرنگاران ؛ رئيس سازمان دامپزشكي كشور در حاشيه سفر خود به گيلان از 14 درصد رشد سرمايه گذاري در زمينه آبزي پروري خبر داد و گفت : در حال حاضر همه ساله 660 هزار تن انواع آبزيان پرورشي در كشور توليد مي شود .   

محسن دستور با بيان اينكه بيماري هاي آبزيان 10 درصد ضايعات صنعت آبزي پروري را تشكيل مي دهد به ضرورت پيشگيري و درمان اين بيماريها تأكيد كرد و افزود : تاكنون 15 نوع بيماري در آبزيان شناسايي شده است .

وي خاطر نشان كرد : براي توليد آبزيان سالم و كاهش مرگ و مير و ضايعات صنعت آبزي پروري در حال حاضر   4 مركز تشخيص بيماري ميگو ، ماهيان سردآبي وگرم آبي  ماهيان دريايي به ترتيب در استانهاي بوشهر ، چهار محال بختياري ، گيلان و خوزستان راه اندازي شده استدیدگاه خود را بیان کنید