استفاده از فناوري‌هاي نوين در توسعه آبزي‌پروري

استفاده از فناوري‌هاي نوين در توسعه آبزي‌پروري

استفاده از فناوري‌هاي نوين در توسعه آبزي‌پروري

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

استفاده از فناوري‌هاي نوين در توسعه آبزي‌پروري

//

رئيس پژوهشكده آبزي‌پروري آب‌هاي داخلي ضمن تاكيد بر استفاده از فناوري‌هاي نوين در توسعه آبزي‌پروري اظهار اميدواري كرد: با برگزاري اولين همايش ملي آبزي‌پروري ايران، شاهد توسعه آبزي‌پروري در کشور بوده و به نقشه راه، جهت دستيابي به اين توسعه و عملي كردن برنامه‌هاي راهبردي مؤسسه تحقيقات شيلات ايران در زمينه آبزي‌پروري دست يابيم

مريم فلاحي در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشي» منطقه گيلان، اظهار كرد: با ثابت ماندن ميزان توليد از طريق صيد و صيادي در جهان به ميزان 90 ميليون تن، توجه به سمت آبزي‌پروري و کشتاب ورزي براي تامين نيازهاي پروتئيني جوامع بشري بيشتر شده است.

وي ادامه داد: در همين راستا استفاده از پهنه‌هاي منابع آبي درياچه آب شيرين، آب شور، پشت سدها، درياها و اقيانوس‌ها که امکان پرورش آبزيان دارند، به جديت در عرصه جهاني دنبال مي‌شود.

فلاحي افزود: امروز شاهد استفاده از فناوري‌هاي مختلف براي افزايش توليد انواع آبزيان هستيم؛ به طوري که ميزان توليد از طريق آبزي‌پروري در سال 2010 به 55.1 ميليون تن رسيده، در حالي که اين رقم در ابتداي هزاره سوم حدود 36 ميليون تن بوده و مصرف سرانه‌هاي آبزيان نيز از رقم حدود 15 کيلوگرم به حدود 17.1 کيلوگرم افزايش يافته است.

وي خاطرنشان كرد: بر اساس تقسيم‌بندي قاره‌اي، قاره آسيا با 88.8 درصد در رتبه اول، آمريکا با 4.6 درصد، اروپا 4.5، آفريقا 1.8 و اقيانوسيه با 0.3 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.

رئيس موسسه تحقيقات شيلات ايران ادامه داد: در بين کشورهاي جهان در زمينه توليدات آبزي پروري، کشور چين با 34.1 ميليون تن همچنان در رتبه اول بوده و پس از آن کشورهاي هند، ويتنام، اندونزي و تايلند با 3.4، 2.7، 1.6 و 1.3 ميليون تن در رديف‌هاي بعدي قرار دارند.

فلاحي افزود: بر اساس نوع توليدات گونه‌هاي پرورشي، بيشترين سهم از محل توليدات آبزي‌پروري مربوط به ماهيان آب شيرين با 41.2 درصد بوده و پس از آن سخت پوستان با 23.1 درصد و ماهيان دريايي با 6.7 درصد قرار گرفته‌اند.

وي افزود: در ايران در سال 1389 کل توليد آبزيان حدود 580 هزار تن بوده که حدود 250 هزار تن از آن، از محل آبزي‌پروري است، در اين بين، ماهيان گرم آبي حدود 120 هزار تن، ماهيان سردآبي 90 هزار تن و ميگو و ساير آبزيان 40 هزار تن را به خود اختصاص داده‌اند.

فلاحي متذكر شد: اين ميزان توليدات آبزي‌پروري از افق چشم‌انداز 1420 فاصله زيادي داشته، لذا بايد بکوشيم به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم که به 1.6 ميليون تن در پايان برنامه‌ها برسيم.

وي با اشاره به اين كه در اين همايش زمينه‌هاي نيل به اين مهم فراهم مي‌شود، افزود: در طول مدت همايش، نقشه راه برنامه‌هاي ماهيان گرم آبي، ماهيان سردآبي، ميگو و سخت پوستان، ماهيان دريايي، تغذيه و غذاي زنده آبزيان، ماهيان خاوياري مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است و اميدواريم بتوانيم اين برنامه‌ها را به صورت مدون و مستند در اختيار بخش‌هاي پژوهشي، دانشگاهي و اجرايي قرار دهيم.

رئيس پژوهشكده آبزي‌پروري آب‌هاي داخلي گفت:‌ فراخوان مقالات در محورهاي تخصصي تکثير و پرورش آبزيان، فناوري‌هاي نوين تکثير و پرورش، فناوري‌هاي نوين آبزي‌پروري، تغذيه و غذاي زنده آبزيان، بهداشت و بيماري‌هاي آبزيان، اکولوژي و اثرات متقابل زيست محيطي در آبزي‌پروري، بيولوژي و فيزيولوژي آبزيان پرورشي، بيوتکنولوژي و اصلاح نژاد آبزيان پرورشي، مهندسي آبزيان، مديريت و بازسازي ذخاير و مديريت اقتصاد و بازاريابي آبزيان پرورشي صورت گرفت و مجموعا 1508 مقاله به سايت دبيرخانه اجرايي همايش ارسال شد كه در نهايت تعداد 56 خلاصه مقاله براي ارائه به صورت سخنراني، 505 خلاصه مقاله جهت ارائه به صورت پوستر پذيرش شدند.

بر اساس اين گزارش، «اولين همايش ملي آبزي پروري» در راستاي ارائه نقشه راه توسعه پايدار آبزي پروري کشور که منتج از برنامه‌هاي راهبردي محصولي و استراتژيک زير بخش شيلات است، توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري (کانون هماهنگي دانش و صنعت آبزي پروري کشور) و با همکاري موسسه تحقيقات شيلات ايران ( پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي - بندرانزلي ) در روزهاي 8 و 9 آذرماه سال جاري در بندرانزلي برگزار شد.دیدگاه خود را بیان کنید