شناسایی انگل‌های تک‌یاخته‌ای ماهیان پرورشی

شناسایی انگل‌های تک‌یاخته‌ای ماهیان پرورشی

شناسایی انگل‌های تک‌یاخته‌ای ماهیان پرورشی

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

شناسایی انگل‌های تک‌یاخته‌ای ماهیان پرورشی

//

کارشناس بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر از شناسایی انگل‌های تک‌یاخته‌ای ماهیان پرورشی گرم‌آبی و قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورشی خبر داد

خبرگزاری فارس از بندر انزلی، علی‌اصغر سعیدی در جمع پژوهشگران آبزی‌پروری به بررسی انگل‌های تک‌یاخته‌ای ماهیان پرورشی در استان مازندران اشاره کرد و گفت: تامین غذا یکی از دغدغه‌های مهم انسان به‌شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه انسان نیازمند پروتئین به‌ویژه پروتئین حیوانی است، افزود: با توجه به رشد و پیشرفت صنعت آبزی‌پروری باید به مسئله بهداشت و بیماری‌های آبزیان در کنار دیگر مسائل توجه شود.
سعیدی عوامل آلودگی و بیماری‌زا را سبب ایجاد خسارت‌های اقتصادی و کاهش بازده تولید دانست و تصریح کرد: با برنامه‌ریزی و اجرای اصول پیشگیری می‌توان از بروز خسارت‌ها و کاهش بازده تولید در صنعت آبزی‌پروری جلوگیری کرد.
کارشناس پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر بررسی‌های انگل‌شناسی ماهیان را دارای اهمیت ویژه خواند و بیان داشت: انگل‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در کاهش راندمان تولید نقش مهمی دارند.
وی با تاکید براینکه مطالعه و شناسایی مستمر انگل‌های آبزیان پرورشی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های علمی و کارشناسی در پیشگیری از بروز آلودگی‌ها و بیماری‌ها موثر و مهم باشد، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی علمی و کارشناسی موجب افزایش راندمان تولید می‌شود.
سعیدی جایگاه گوشت ماهی در پروتیئن حیوانی را ویژه خواند و گفت: مازندران یکی از استان‌های مهم در صنعت آبزی‌پروری به شمار می‌رود و آلودگی‌ها و بیماری‌های انگلی به دلیل ایجاد خسارت و کاهش راندمان تولید همیشه توجه محققان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است.
کارشناس پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر به شناسایی انگل‌های تک‌یاخته‌ای از ماهیان پرورشی گرم‌آبی کپور معمولی، آمور، فیتوفاگ و کپور سرگنده و همچنین قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورشی در استان مازندران اشاره کرد و ابراز داشت: ماهیان پس از صید به صورت زنده و رعایت اصول نمونه‌برداری با استفاده از کپسول اکسیژن به آزمایشگاه انگل‌شناسی بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان پژوهشکده منتقل شدند.
وی با بیان اینکه تعداد یک‌هزار و 432 عدد ماهیان گرم‌آبی پرورشی و 2 هزار و 835 عدد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورشی مورد بررسی‌های انگل‌شناسی قرار گرفتند، یادآور شد: شیوع انگل‌های تک‌یاخته‌ای جدا شده در فصل تابستان با شیوع آنها در فصل بهار و پاییز دارای اختلاف معناداری است.
سعیدی بیشترین درصد شیوع را در فصل تابستان عنوان کرد و اذعان داشت: درصد آلودگی‌های انگلی با کاهش درجه حرارت آب و هوا کاهش می‌یابد.

*
جداسازی باکتری یرسینیا راکری از ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان
کارشناس بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر نیز به بررسی و جداسازی باکتری یرسینیا راکری از ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان اشاره کرد و گفت: باکتری‌های جنس یرسینیا متعلق به خانواده انتروباکتریاسه بوده و به صورت باسیل گرم منفی در مواردی کوکوباسیل است.
محمود قانعی تهرانی با بیان اینکه باکتری یرسینیا راکری به عنوان یک پاتوژن اولیه مهم ماهیان مطرح است، افزود: این باکتری عامل بیماری دهان قرمز انتروباکتریایی محسوب می‌شود.
وی باکتری یرسینیا راکری را سبب عفونت سپتی سمیک خواند و تصریح کرد: این باکتری در پرورش متراکم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان ایجاد مشکل می‌کند.
به گفته قانعی تهرانی، حاملان باکتری با بهبود شرایط محیطی ممکن است بدون علائم بیماری شده و موجب تهدید دائمی شوند.
کارشناس پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر با اشاره به اینکه پرندگان در انتقال بیماری یرسینیا راکری نقش دارند، خاطرنشان کرد: ماهیان حامل در شرایط استرس‌زا به عنوان منبع مهمی از عفونت عمل می‌کنند.
وی ادامه داد: درجه حرارت آب هنگامی که تا 25 درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد ماهیان حامل، باکتری را به ماهیان سالم استرس دیده منتقل می‌کنند اما ماهیانی که زیر استرس نیستند باکتری را منتقل نمی‌کنند.
قانعی تهرانی با بیان اینکه ماهیانی که پس از درمان با آنتی‌بیوتیک‌ها به عنوان حامل باکتری باقی می‌مانند، اذعان داشت: باکتری در اندام کلیه زنده مانده تکثیر می‌یابد و هنگامی که ماهیان دچار استرس می‌شوند اندام‌های دیگر را مورد تهاجم قرار می‌دهددیدگاه خود را بیان کنید