بزرگترين ناوگان دريايي و بيشترين بنادر کشور متعلق به بخش صيادي است

بزرگترين ناوگان دريايي و بيشترين بنادر کشور متعلق به بخش صيادي است

بزرگترين ناوگان دريايي و بيشترين بنادر کشور متعلق به بخش صيادي است

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

بزرگترين ناوگان دريايي و بيشترين بنادر کشور متعلق به بخش صيادي است

۱۳۹۳/۰۶/۰۹

 

بزرگترين ناوگان دريايي و بيشترين بنادر کشور متعلق به بخش صيادي است
 معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران گفت: در مجموع یازده هزار فروند شناور و 74 بندر ماهیگیری در آبهای شمال و جنوب کشور فعال است.
 علی اصغر مجاهدی با بیان اینکه بزرگترین ناوگان دریایی کشور متعلق به ناوگان ماهیگیری است ، گفت : حدود 11هزار فروند شناور ماهیگیری ثبت شده در کل کشور وجود دارد که
7500 فروند در سطح قایق ،3100 فروند در کلاس لنج و54 فروند هم در سطح کشتی قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به 74 بندر ماهیگیری موجود در شمال و جنوب کشور گفت: بیشترین بنادر کشور مربوط به ماهیگیری است
 مجاهدی در باره مراکز تخلیه و بارگیری صید افزود: در مجموع در شمال و جنوب کشور بیش از90 نقطه صیادی در سواحل کشور عملیات تخلیه وبارگیری وتدارک و پشتیبانی از ناوگان را انجام می دهد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران یادآور شد: عمده صید در شمال کشور با روش صید ساحلی است که با بندر سرو کار ندارد و عملیات صید آنها به طور مستقیم در ساحل انجام می شود و تنها صید کیلکا ماهیان در شمال کشور به بندر متکی است.
وی درباره صید در جنوب کشور هم گفت : تقریبا تمامی عملیات صید در جنوب کشور از طریق شناورها انجام می شود و به صورت محدودی نیز صید ساحلی صورت می گیرد.
مجاهدی اظهار داشت: به طور متوسط در هر 30 کیلومتر از سواحل جنوب و شمال کشور یک نقطه یا یک بندر شیلاتی در کشور وجود دارد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات با بیان اینکه استان هرمزگان بیشترین تعداد بنادر ماهیگیری را دارد ، تصریح کرد: این استان با 27 بندر و پس از آن بوشهر با 24 بندر دارای بیشترین بنادر ماهیگیری در کشور است.
همچنین بیشترین میزان تخلیه صید در دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان انجام می شود
منبع : واحد مرکزی خبر

 دیدگاه خود را بیان کنید