پیش بینی استحصال 250 هزار قطعه بچه ماهی آزاد دریای خزر در استان زنجان

پیش بینی استحصال 250 هزار قطعه بچه ماهی آزاد دریای خزر در استان زنجان

پیش بینی استحصال 250 هزار قطعه بچه ماهی آزاد دریای خزر در استان زنجان

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

پیش بینی استحصال 250 هزار قطعه بچه ماهی آزاد دریای خزر در استان زنجان

۱۳۹۳/۰۶/۱۱

 

پیش بینی استحصال 250 هزار قطعه بچه ماهی آزاد دریای خزر در استان زنجان
 مدیر امورشیلات و آبزیان استان زنجان گفت:پیش بینی می شود امسال از تعداد یکهزار و 600 قطعه ماهی انتخاب شده مولد، 250 هزار قطعه بچه ماهی در استان استحصال شود.
 مدیر امورشیلات و آبزیان استان زنجان با بیان این مطلب گفت :در شهریور ماه سال 91 هفت هزار بچه ماهی آزاد دریای خزر به وزن دو گرم از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور تهیه شد که وزن آنها پس از گذشت سه سال از زمان رها سازی به یک هزار و 800 گرم رسیده است
 بورانی افزود :در طول پرورش بچه ماهی های آزاد دریای خزر بهگزینی از بین این نوع ماهیان صورت گرفته است، با توجه به اینکه جمعیت ماهیان به طور همزمان به یک اندازه از رشد نمی رسد ماهیانی که رشد سریعی دارند انتخاب و در استخر جداگانه ای پرورش داده می شوند.

وی ادامه داد:از بین هفت هزار قطعه ماهی آزاد دریای خزر رهاسازی شده، یک هزار و 600 قطعه انتخاب و برای استحصال تخم و بچه ماهی از سایر ماهیان جدا شدند .

مدیر امورشیلات و آبزیان استان زنجان تصریح کرد:پیش بینی می شود امسال استحصال بچه ماهی از بین مولدین انجام شده و واردات تخم چشم زده ماهیان سردآبی به این استان کاهش یابد .

بورانی خاطر نشان کرد :با توجه به اینکه از یکهزار و 600 قطعه ماهی انتخاب شده، 800 قطعه ماهی نر و 800 قطعه دیگر نیز ماده است پیش بینی می شود از این تعداد مولدین، 250 هزار قطعه بچه ماهی استحصال شود
منبع : باشگاه خبرنگاران

 دیدگاه خود را بیان کنید