ايجاد فرصت‌هاي شغلي در مجموعه فعاليت‌هاي شيلاتي مازندران

ايجاد فرصت‌هاي شغلي در مجموعه فعاليت‌هاي شيلاتي مازندران

ايجاد فرصت‌هاي شغلي در مجموعه فعاليت‌هاي شيلاتي مازندران

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

ايجاد فرصت‌هاي شغلي در مجموعه فعاليت‌هاي شيلاتي مازندران

//

شيلات مازندران از ايجاد دو هزار و 137 نفر فرصت شغلي در زير مجموعه فعاليت‌هاي شيلاتي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مديركل شيلات مازندران گفت: بر اساس سياست‌ها و برنامه‌هاي ابلاغ شده دولت، در استان مازندران مقرر شد براي دو هزار و 137 نفر فرصت شغلي در زير مجموعه فعاليت‌هاي شيلاتي استان اعم از فعاليت‌هاي صيد، آبزي پروري وصنايع وكارخانجات ايجاد مي‌شود.

وي افزود: از ابتداي سال تا آذر ماه براي هزار و 468 نفر فرصت شغلي ايجاد شده و 69 درصد از تعهدات اداره كل شيلات محقق شده است كه با توجه به اينكه تعداد زيادي از پروژه‌هاي شيلاتي تا پايان سال جاري به بهره برداري مي‌رسد، انتظار مي‌رود تعهدات شغلي محقق شود.

مديركل شيلات استان مازندران خاطرنشان كرد: شيلات استان در ميان دستگاههاي اجرائي مازندران از لحاظ ايجاد فرصت شغلي در سال جاري در رتبه ششم قرار دارددیدگاه خود را بیان کنید