لکه هاي نفتي، کارون را آلوده کرد

لکه هاي نفتي، کارون را آلوده کرد

لکه هاي نفتي، کارون را آلوده کرد

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, October 19, 2021

لکه هاي نفتي، کارون را آلوده کرد

//

حفاظت محيط زيست خوزستان با اشاره به آلودگي رودخانه کارون به لکه هاي نفتي از روز جمعه، از معرفي نيروگاه رامين به عنوان منشا آلودگي اين رودخانه به مراجع قضايي خبر داد.
به گزارش فارس از روز جمعه لکه هاي نفتي رودخانه کارون را در نزديکي روستاهاي ويس آلوده کرده و اثر اين آلودگي ها ادامه دارد.
مديرکل حفاظت محيط زيست خوزستان با تاييد آلودگي هاي نفتي در بالادست رودخانه کارون، گفت: از ساعت 20 روز جمعه گزارش هايي مبني بر آلودگي رودخانه کارون با لکه هاي نفتي دريافت و  در ساعت 23 اين آلودگي محرز شد.
تورج همتي افزود: شدت اين آلودگي به قدري است که آثار آن به صورت لکه  هاي نفتي بزرگ حدود 2 تا 3 مترمربع روي رودخانه کارون ديده مي شد.
وي با اشاره به اينکه اين آلودگي نفتي در بالادست نيروگاه رامين ديده نمي شود، اظهار داشت: وجود آلودگي در پايين دست نيروگاه رامين و اطراف اين نيروگاه ثابت شده است.
همتي بيان کرد: بر اساس بررسي ها اين آلودگي مازوت است که از اين ماده براي شستشوي توربين ها استفاده مي شود.
وي تصريح کرد: مسوولان نيروگاه رامين، شستشوي اسيدي در اين نيروگاه را تاييد، اما تخليه اين مواد زائد را به رودخانه کارون رد مي کنند، با اين حال شواهد حاکي از آن است که آلودگي هاي نفتي از اين نيروگاه به رودخانه کارون تخليه شده است.
به گفته وي نيروگاه رامين در تخليه آلودگي به رودخانه کارون سابقه داشته و گزارش هايي در اين رابطه به ويژه از مردم به دست ما رسيده است، اما اين نيروگاه هميشه شب ها اقدام به تخليه آلودگي مي کند و جمع آوري مستندات دراين رابطه به سختي انجام مي شود.
مديرکل حفاظت محيط زيست خوزستان تصريح کرد: بر اساس مستنداتي که به دست آمده نيروگاه رامين به عنوان منشا» آلودگي نفتي رودخانه کارون به مراجع قضايي معرفي مي شود.
وي گفت: آلودگي نفتي حاوي مواد سمي خطرناکي است که علاوه بر تاثير منفي بر آب آشاميدني باعث مرگ آبزيان مي شوددیدگاه خود را بیان کنید