8 کیلوگرم ؛ سرانه مصرف ماهی در کشور

8 کیلوگرم ؛ سرانه مصرف ماهی در کشور

8 کیلوگرم ؛ سرانه مصرف ماهی در کشور

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

8 کیلوگرم ؛ سرانه مصرف ماهی در کشور

//

رئیس سازمان شیلات با بیان اینکه سرانه مصرف ماهی در کشور 8 کیلوگرم است، گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه، سرانه مصرف ماهی باید به 15 کیلوگرم برسد

رازقی در گفتگو با مهر با اعلام این مطلب افزود: در صورت اجرایی شدن برنامه ها، رساندن میزان مصرف سرانه ماهی به 15 کیلوگرم اقدام مؤثری در زمینه ترغیب مردم به استفاده از غذاهای سالم است.

این مقام مسئول همچنین درباره کاهش اعتبارات سازمان شیلات گفت: با توجه به اینکه در نخستین سال از برنامه پنجم توسعه هستیم، اعتبارات شیلات نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.

وی ادامه داد: اعتبارات ازطریق صندوق توسعه ملی، کمیته فنی اعتبارات، منابع داخلی همچنین سرمایه در گردش بالغ بر 260 میلیارد تومان برای سال 90 در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به اینکه میزان مصرف سرانه ماهی 8 کیلوگرم است، گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان سرانه مصرف ماهی باید به 15 کیلوگرم برسددیدگاه خود را بیان کنید