روسای شیلات پنج كشور ساحلی دریای خزر در باكو گردهم می آیند

روسای شیلات پنج كشور ساحلی دریای خزر در باكو گردهم می آیند

روسای شیلات پنج كشور ساحلی دریای خزر در باكو گردهم می آیند

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

روسای شیلات پنج كشور ساحلی دریای خزر در باكو گردهم می آیند

//

باكو - با حضور روسای شیلات پنج كشور ساحلی دریای خزر سی و دومین اجلاس كمیسیون مشترك منابع زنده دریای خزر به مدت سه روز در باكو برگزار می شود

واحد مطبوعاتی وزارت محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان روز سه شنبه اعلام كرد: در این نشست سه روزه روسای سازمانهای شیلات و نمایندگان كمیته های كارشناسی این كمیسیون در باكو ، مسایل مربوط به منابع زنده دریای خزر را مورد بحث وبررسی قرار می دهند.

بر اساس این گزارش، در سی و دومین نشست كمیسیون مشترك منابع زنده دریای خزر در باكو،آلودگی آبهای دریای خزر، وضعیت چرخه غذایی آبزیان و تغییر اكوسیستم خزر و كاهش تولید و رهاسازی بچه ماهی های خاویاری توسط مراكز پرورش این ماهی در اطراف دریای خزر از مسایلی است كه در این نشست مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

طبق این گزارش، افزایش سهمیه ماهیگیری، ارایه گزارش كارهای انجام شده در خصوص پرورش ماهیان خزری در بین سال های 2010 و 2011 و تعیین سهمیه صید منابع زنده دریای خزر در سال آینده از دیگر مسایل دستور كار مهم این نشست ، در باكو است.

سی و دومین اجلاس كمیسیون مشترك منابع زنده دریای خزر به ریاست جمهوری آذربایجان از 23 تا 25 آذر ماه سال جاری در باكو برگزار می شود.

قرار است ، هیاتی به ریاست 'غلامرضا رزاقی' معاون وزیر كشاورزی و رییس سازمان شیلات ایران به منظور نشست در این اجلاس به جمهوری آذربایجان سفر كنددیدگاه خود را بیان کنید