حدود 10 درصد اراضي شاليزاري گيلان، مستعد اجراي كشت توام ماهي و برنج است

حدود 10 درصد اراضي شاليزاري گيلان، مستعد اجراي كشت توام ماهي و برنج است

حدود 10 درصد اراضي شاليزاري گيلان، مستعد اجراي كشت توام ماهي و برنج است

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

حدود 10 درصد اراضي شاليزاري گيلان، مستعد اجراي كشت توام ماهي و برنج است

//

يك كارشناس ارشد در سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان گفت: استفاده اقتصادي، بهينه و دومنظوره از شاليزار و دسترسي بيشتر روستاييان به پروتئين سالم و مفيد از جمله مزاياي طرح كشت توام ماهي و برنج است.

سيد حسن حسيني خشت مسجدي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه گيلان، در زمينه شناسايي الزامات، چالش‌ها و روش‌هاي ترويجي كشت توأم ماهي و برنج گفت: قدمت پروژه كشت توام ماهي و برنج در شاليزار به هزاران سال قبل در كشور چين برمي‌گردد. هم اكنون سا‌ل‌هاي متمادي است اين شيوه نوين در كشورهاي جنوب شرقي آسيا شامل چين، ژاپن، ويتنام، تايلند، فيليپين و همچنين در كشور آمريكا، كانادا، ايران و بسياري از كشورهاي ديگر به عنوان يك پروژه موفق در حال انجام است.

وي ادامه داد: اولين بار در ايران موسسه تحقيقات شيلات در سال 1364 اقدام به اجراي آزمايشي اين طرح كرد. پس از آن در استان‌هاي مازندران و گيلان در قالب پروژه‌هاي ترويجي و سپس در ساير استان‌هايي كه كشت برنج در آنها معمول است، مبادرت به اجراي اين طرح كردند.

حسيني خشت مسجدي افزود: پروژه كشت توام ماهي و برنج يكي از فناوري‌هاي نوين براي استفاده بهينه از اراضي شاليزاري، منابع آبي و همچنين توليد محصولات ارگانيك در ايران به ويژه در استان گيلان محسوب مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه گسترش اين پروژه مستلزم شناسايي و بررسي عوامل متنوع تاثيرگذار در توسعه و ترويج آن است، گفت: براساس بررسي‌هاي انجام شده، حدود 10 درصد اراضي شاليزاري استان ( 23 هزار هكتار) مستعد اجراي كشت توام ماهي و برنج است.

خشت مسجدي افزود: از سوي ديگر، اين پروژه در راستاي كشاورزي ارگانيك محسوب مي‌شود، به عبارت ديگر حداقل استفاده از كود و سموم شيميايي در مزارع كشت توام ماهي و برنج، از الزامات اساسي اين فناوري است.

وي خاطرنشان كرد: كمبود كارشناسان ترويجي آشنا به فناوري كشت توام ماهي و برنج به عنوان يكي از چالش‌هاي اصلي در اين امر محسوب مي‌شود.

خشت مسجدي افزود: استفاده از روش‌هاي ترويجي متناسب با شرايط كشاورزان و امكانات محلي از ديگر الزامات محوري در توسعه و ترويج كشت توام بوده و روش‌هاي سنتي مورد عمل در آموزش و ترويج كشاورزان شامل كلاس‌هاي آموزشي، بازديدهاي ترويجي و مزارع نمايشي بدون توجه به توانايي اقتصادي، سن، ميزان سواد، جنسيت، كاربرد بي‌رويه كود و سموم شيميايي و ابزارها و امكانات آموزشي موجود، كارآيي و اثربخشي چنداني نداشته است.

كارشناس ارشد سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان در خصوص مزاياي طرح كشت توام برنج و ماهي در شاليزار خاطرنشان كرد: استفاده اقتصادي، بهينه و دومنظوره از شاليزار، دسترسي بيشتر روستاييان به پروتئين سالم و مفيد، ايجاد درآمد جانبي براي خانوارهاي روستايي، ايجاد اشتغال در سطح روستاها به ويژه براي زنان روستايي، اقتصادي‌تر كردن هزينه برنج‌كاري و بالا بردن توان اقتصادي روستاييان، كاهش آلودگي محيط زيست در اثر كاهش، مصرف سموم و كودهاي شيميايي و مبارزه بيولوژيك با آفات و علف‌هاي هرز مزرعه از جمله مزاياي اجراي اين طرح استدیدگاه خود را بیان کنید