پنج هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید شد

پنج هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید شد

پنج هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید شد

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

پنج هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید شد

//

معاون فنی دامپزشکی استان بوشهر گفت: از آغاز فصل برداشت میگوی پرورشی در استان تاکنون بیش از پنج هزار تن از این آبزی با ارزش شیلاتی برداشت شده است

خبرنگار مهر، محمد مهدی سیمرونی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این اداره کل در طول دوره تکثیر و پرورش نظارت مستمر و موثر بر روی بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان نظارت داشته است.

وی افزود: کارشناسان این اداره کل نظارتهای مستمری از شش کارگاه تکثیر و 91 مزرعه فعال پرورش میگو استان داشته اند.

سیمرونی گفت: تائید استانداردها و ضوابط بهداشتی، اخذ گواهی سلامت مولدین ورودی به کارگاههای تکثیر، انجام آزمایشات مربوط به بیماریهای اخطارکردنی OIE و مونیتورینگ سایر بیماریهای ویروسی در طول دوره تکثیر پرورش در دستور کار قرار داشت.

معاون فنی دامپزشکی استان بوشهر افزود: همچنین پایش هفتگی دوره پرورش، نمونه برداری و آزمایشات لازم و نظارت بهداشتی بر روند برداشت محصول نیز در طول دوره پرورش صورت گرفتدیدگاه خود را بیان کنید