ثبت رکورد تولید میگوی پرورشی در بندر مُقام

ثبت رکورد تولید میگوی پرورشی در بندر مُقام

ثبت رکورد تولید میگوی پرورشی در بندر مُقام

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

ثبت رکورد تولید میگوی پرورشی در بندر مُقام

۱۳۹۳/۰۸/۲۴

 

ثبت رکورد تولید میگوی پرورشی در بندر مُقام
 برداشت میگوی پرورشی ازهر هکتار سایت پرورش میگوی بندر مُقام بندر لنگه ۴برابر شد.
 معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان گفت: برای نخستین بار در کشور در هر هکتار ازیک مزرعه پرورش میگو بیش از ۸ تن میگو دراین بندرگاه تولید شد .
معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان گفت : این میزان تولید در ماههای شهریور ، مهر و آبان صورت گرفت .
 کریمی علت این رکورد را استفاده از شبکه هوا دهی ، بکارگیری توصیه های کارشناسی شیلات ، استفاده از غذای استاندارد در سایت و تلاش شبانه روزی کارکنان سایت مقام عنوان کرد .

وی افزود : ۱۴۰ هکتار از استخرهای پرورشی سایت میگوی پرورشی بندر مُقام زیر کشت دور دوم تولید میگو قرار گرفته است .

بندر مُقام ۴۰۰ هکتار سایت پرورشی میگوی دارد که ۲۰۰ هکتار آن مفید است .

میگوهای پرورشی این شهرستان از نوع وانامی است.
این بندر صیادی در۲۵۰ کیلومتری شهرستان بندرعباس واقع است .
منبع: باشگاه خبرنگاران

 دیدگاه خود را بیان کنید