برداشت بيش از هزار و سيصد تن ميگو درچوئبده

برداشت بيش از هزار و سيصد تن ميگو درچوئبده

برداشت بيش از هزار و سيصد تن ميگو درچوئبده

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

برداشت بيش از هزار و سيصد تن ميگو درچوئبده

۱۳۹۳/۰۸/۲۵

 

برداشت بيش از هزار و سيصد تن ميگو درچوئبده
 بیش از 1300 تن میگو از گونه مرغوب وانامی از اوایل مهر تاکنون از سایت پرورش میگو چوئبده آبادان برداشت شده است .
 مدیرکل شیلات استان خوزستان گفت : متوسط برداشت میگو در هر هکتار در کشور 3 تن است که در سایت چوئبده آبادان از هر هکتار سه و هفت دهم تن برداشت شده که این سایت توانسته است حدنصاب متوسط برداشت میگو در هر هکتار را در کشور از آن خود کند .
 مغینمی با بیان اینکه سایت پرورش میگو چوئبده دارای 2900 هکتار مساحت است گفت : امسال 385 هکتار آن تحت پرورش میگو رفت که از این میزان 1300 تن میگو برداشت شده است .
مغینمی افزود : هم اکنون چهار مرکز تکثیر میگو با هفت مرکز عمل آوری و فراوری میگو درخوزستان در مناطق چوئبده/ آبادان و خرمشهر فعال است
منبع: واحد مرکزی خبر

 دیدگاه خود را بیان کنید