اسیدی شدن آب دریاها ثمره آلودگی هوا

اسیدی شدن آب دریاها ثمره آلودگی هوا

اسیدی شدن آب دریاها ثمره آلودگی هوا

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

اسیدی شدن آب دریاها ثمره آلودگی هوا

۱۳۹۳/۰۸/۳۰

 

اسیدی شدن آب دریاها ثمره آلودگی هوا
 مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به آثار آلودگی و افزایش حرارت زمین گفت: اسیدی شدن آب دریاها، کاهش خودپالایی دریا و نابودی اکوسیستم از ثمرات آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی است.
  داود میرشکار، مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به سخنان رییس جمهور در اجلاس جهانی در خصوص تغییرات آب و هوا و گرم شدن زمین یکی از تأثیرات بزرگش را روی دریاها می گذارد.
وی خاطرنشان کرد: دما و حرارت فاکتور اصلی در مدل زندگی و بقای آبزیان در محیط دریاست چرا که حرارت یکی از فاکتورهای مهم و مستقیم با موارد دیگر است و تأثیر بیشتری دارد.
  میرشکار با اشاره به عوامل غیرمستقیم تأثیرگذار بر زندگی آبزیان اذعان داشت: افزایش درجه حرارت زمین با توجه به تغییرات اقلیمی که وجود دارد، زیستگاه های ساحلی و دریایی را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست ادامه داد: ظرفیت حرارتی دریا بسیار بالاست به طوری که حرارت دریافتی را دیر از دست می دهد و وقوع آن زمانبر بوده و در قالب چرخه ای رخ می دهد.

 

وی افزود: زیستگاه های دریا که مربوط به آب سنگ های مرجانی است و به عنوان نوزادگاه های دریایی کاربرد دارد، تحت تأثیر افزایش حرارت باعث تخریب و آسیب به این زیستگاه ها می شود.

 

میرشکار با بیان اینکه آب سنگ های مرجانی بعد از جنگل های حاره ای پرتولیدترین مکان کره زمین محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: این زیستگاه مهم که محل زندگی بسیاری از ماهیان و آبزیان است در اکوسیستم دریایی تأثیرگذار هستند و افزایش حرارت دریاها باعث نابودی آنها شده و محمل امن و نوزادگاه از بین می رود.

 

وی با بیان اینکه آلودگی زیست دریایی باعث قطع حلقه اکوسیستم شده و منابع کاهش می یابد، تصریح کرد: کمبود منابع، صیادان را به استفاده از ابزارها و روش های نامتعارف برای صید وادار می سازد و با این اقدام اقلیم زیستی تغییر می کند.

 

میرشکار با بیان اینکه اکوسیستم به هم وابسته است، تاکید کرد: تخریب زیست دریایی با این شیوه سبب می شود تا میزان آبزیان دریایی با کاهش بیشتری شود در نتیجه بیکاری صیادان را به دنبال دارد و اشتغال انسان ها با چالش مواجه خواهد شد.

 

مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به دیگر آثار و پیامدهای افزایش گرمای زمین بر دریاها، تصریح کرد: کاهش خودپالایی دریاها و از بین رفتن فیتوپلانکتون ها از جمله آثار تخریبی افزایش حرارت دریاهاست.

 

میرشکار ادامه داد: آلودگی هوا ناشی از استفاده زیاد از سوخت های فسیلی باعث اسیدی شدن دریاها می شود و اکوسیستم دریا را با چالش مواجه می سازد.

 

وی افزود: اگر در خشکی آلودگی ایجاد کنیم این آلودگی از طرق مختلف به دریاها منتقل می شود چرا که همه ساختارهای محیط زیست به هم پیوسته هستند.

 

وی یادآور شد: اگر بحث بنزین های آلوده مباحثی نظیر پسماندها و کاهش پسماندهای سوخت فسیلی و مدیریت فاضلاب ها مطرح می شود همگی برای آن است که از محیط زیست صیانت و حفاظت کنیم تا انسان ها زندگی مطلوب تری داشته باشد
منبع: خبرگزاری شبستان

 دیدگاه خود را بیان کنید