رتبه نخست آبزي پروي در مازندران

رتبه نخست آبزي پروي در مازندران

رتبه نخست آبزي پروي در مازندران

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

رتبه نخست آبزي پروي در مازندران

۱۳۹۳/۰۹/۰۱

 

رتبه نخست آبزي پروي در مازندران
 مدیر کل شیلات مازندران از تکثیر 83 میلیون قطعه بچه ماهی پرورشی در استان خبرداد گفت: شیلات مازندران در 4 سال اخیر ر تبه نخست آبزی پروری و مقام دوم در تولید ماهیان سردابی کشور را به خود اختصاص داده است.
 اهمیت آبزیان برای تنظیم سبد غذایی و همچنین درآمد زائی و اشتغال برکسی پوشیده نیست در سطح کشور جمعیت انبوهی در این زمینه فعالیت می کنند و در استان مازندران نیز توانمندی های موجود در آبهای داخلی به منظور توسعه فعالیتهای آبزی پروری شامل 17 هزار هکتار از آب بندان ها ، رودخانه های مهم شیلاتی ، چشمه ها و وجود مناطق کوهستانی همچنین دمای مناسب در منطقه مرکزی استان فعالیت های شیلاتی استان را در جایگاه ویژه و ممتازی در سطح کشور قرارداده است.
در حال حاضر بیش از 6 هزار نفر در مازندران بطور مستقیم در بخشهای مختلف آبزی پروری مشغول فعالیت هستند. و شیلات مازندران 4 سال اخیر ر تبه نخست آبزی پروری و مقام دوم در تولید ماهیان سردابی کشور را به خود اختصاص داده است.
 حبیب نژاد مدیر کل شیلات استان مازندران با بیان اینکه مازندران در سال گذشته بیش از 2500 واحدآبزی پروری در بخشهای مختلف ماهیان گرمابی و سردآبی ، زینتی و خاویاری به تولید آبزیان پرورشی و عرضه آن به بازار فعالیت داشت گفت: در سال گذشته 45910 تن ماهیان گرمابی ، 16536 تن ماهی سردآبی ، 127 تن ماهی خاویاری پرورشی و حدود 5/2 میلیون قطعه ماهیان زینتی در استان تولید شد.

وی همچنین از تکثیر 83 میلیون قطعه بچه ماهی پرورشی در استان خبرداد و افزود: گردش اقتصادی تولید آبزیان پرورشی در سال گذشته بیش از 6000 میلیارد ریال بود.

مدیر کل شیلات مازندران با تاکید بر اینکه زمینه برای سرمایه گذاران در بخشهای مختلف آبزی پروری استان مهیا است تصریح کرد: با توجه به استقبال کشورهای همسایه از محصولات شیلاتی استان برنامه توسعه کیفی محصولات و نیز تسهیل در صادرات آبزیان از جمله برنامه های در دست اجرای شیلات استان است.

اما شیلات مازندران با این همه توانمندی بالقوه در عمل دچار مشکلات عدیده ای است که روند فعالیت افزایش تولید و تکثیر و اشتغال را دچار تزلزل می کند.

کارشناسان صنایع شیلاتی عدم استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای توسعه فعالیتهای آبزی پروری و کمبود دستگاههای هواده در واحد های آبزی پروری را از مشکلات بزرگ این صنعت دانسته و معتقدند استفاده از اکسیژن خالص می تواند عملکرد واحد سطح را از 50 تا 60 کیلوگرم به حدود 90 کیلوگرم در هر متر معکب آب برساند که انقلاب بزرگی در افزایش تولیدات شیلاتی استان خواهد بود
باشگاه خبرنگاران

 دیدگاه خود را بیان کنید