تخصيص 27 ميليارد تومان به ساخت بنادر صيادي

تخصيص 27 ميليارد تومان به ساخت بنادر صيادي

تخصيص 27 ميليارد تومان به ساخت بنادر صيادي

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

تخصيص 27 ميليارد تومان به ساخت بنادر صيادي

۱۳۹۳/۰۹/۰۱

 

تخصيص 27 ميليارد تومان به ساخت بنادر صيادي
 به منظور ساخت بنادر صیادی در سال جاری تاکنون 270 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است و 30 میلیارد دیگر نیز تا پایان سال مالی به تدریج به طرح های در دست ساخت تزریق خواهد شد.
 سید مصطفی بهشتیان مدیر کل اداره مطالعه و احداث بنادر صیادی سازمان شیلات ایران گفت : امسال در مقایسه با سالهای گذشته اعتبار بیشتری به ساخت بنادر صیادی تخصیص یافته است که سبب خواهد شد طرح های در دست اقدام با سرعت بیشتری اجرا شود.
وی تاکید کرد : در استان هرمزگان ساخت و بهسازی بنادر صیادی درگهان، بندرعباس و گوگسر پیگیری خواهد شد و بنادر صیادی هندیجان و آبادان جز برنامه های امسال در استان خوزستان خواهد بود.
بهشتیان ادامه داد: در استان سیستان و بلوچستان نیز طرح های ساخت بندر صیادی زرآباد و بندر صیادی پزم ادامه خواهد یافت.
 مدیر کل اداره مطالعه و احداث بنادر صیادی سازمان شیلات ایران تاکید کرد: در استان بوشهر نیز ساخت بندر صیادی جفره و خارگ پیگیری می شود.
وی با اشاره به روند کندی ساخت بنادر صیادی در شمال کشور گفت : بندر صیادی بابلسر امسال تنها بندر شمالی کشور محسوب می شود که برای بهسازی آن اعتبار تخصیص یافته است.
بهشتیان گفت : طرح بنادر صیادی زرآباد، بستانه، هندیجان، گوگسر،خورآذینی، امام خمینی و بندرعباس جزء طرح های احداث و پروژه های بنادر صیادی رستمی، کنگ،بابلسر،نهرقصر،پزم و خارک جز طرح های بهسازی محسوب می شود.
مدیر کل اداره مطالعه و احداث بنادر صیادی سازمان شیلات ایران همچنین
طرح های بنادر صیادی راس میدانی، تنگ،جفره، خور ابوخضیر، آبادان و
عامری را از طرح های ساماندهی ذکر کرد.
وی در ادامه سخنان خود طرح های بنادر صیادی جزیره لاوان و درگهان قشم را جزء طرح تاسیسات و تجهیزات زیربنایی مجتمع های صیادی بنادر صیادی دانست که امسال نیز به آنها اعتبار اختصاص خواهد یافت.
بهشتیان یادآور شد: تمام این طرح ها بر اساس طرح جامع بنادر صیادی که در
سازمان شیلات ایران تهیه شده است ، انجام خواهد شد.
این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران خاطرنشان کرد: با اتمام طرح های ساخت ، بهسازی و ساماندهی بنادر صیادی بدون شک اقتصاد مناطقی که این بنادر درآنجا احداث شده است ، بیش از پیش رونق خواهد یافت.
وی تاکید کرد: پس از اتمام ساخت این بنادر صیادی، مدیریت نگهداری این
طرح به بخش خصوصی واگذار می شود
منبع: واحد مرکزی خبر

 دیدگاه خود را بیان کنید