توليد پنج هزار و 350تن ميگوي پرورشي در بوشهر

توليد پنج هزار و 350تن ميگوي پرورشي در بوشهر

توليد پنج هزار و 350تن ميگوي پرورشي در بوشهر

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

توليد پنج هزار و 350تن ميگوي پرورشي در بوشهر

//

دنياي اقتصاد- اصغر اقبال مجرد: معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر گفت: امسال پنج هزار و 350 تن میگوی پرورشی از یك‌هزار و 484هكتار استخر پرورشی در این استان تولید شد.
علی صالح‌پور افزود: این میزان تولید میگوی پرورشی در مقایسه با تولید این آبزی در سال گذشته در استان بوشهر دو هزار و 150 تن افزایش نشان می‌دهددیدگاه خود را بیان کنید