وضعيت آرتمياي اروميه بسيار نگران‌کننده است

وضعيت آرتمياي اروميه بسيار نگران‌کننده است

وضعيت آرتمياي اروميه بسيار نگران‌کننده است

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

وضعيت آرتمياي اروميه بسيار نگران‌کننده است

//

با توجه به پيشرفت روند خشکي درياچه اروميه، وضعيت آرتمياها بسيار نگران‌کننده است.

دکترناصر آق، در گفت‌وگو با خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينکه تخم‌هاي آرتميا حتي در بدترين شرايط زنده مي‌ماند، افزود: از همين‌رو خطر انقراض، اين موجودات را تهديد نمي‌کند اما وضعيت بسيار نگران‌كننده است.

وي اين موجودات را از نظر تنوع زيستي و درآمدزايي بسيار مهم دانست و گفت: ميزان سودآوري توليدات آرتميا درياچه‌ي اروميه در صورت برداشت و صادرات 10 ميليارد دلار برآورد ‌شده است.

آق در ادامه با بيان اينکه هم‌اكنون ميزان برداشت آرتميا، در درياچه‌ي اروميه تقريباً صفر است، تصريح کرد: با افزايش روند خشکي درياچه، ميزان برداشت ساليانه از اين موجودات از سال 81 متوقف شده است.

وي ادامه داد: هم‌چنين در سالهاي اخير آرتمياي درياچه‌ي اروميه به صورت قاچاق برداشت مي‌شد که البته با کاهش حجم اين موجودات، اين تخلفات متوقف شد.

مدير گروه پژوهشي بيولوژي، اکولوژي و تکثير و پرورش آبزيان، در خصوص مصرف عمده‌ي آرتمياها در درياچه‌ي اروميه، گفت: اين موجودات بيشتر خوراک آبزيان، ميگو و ماهيان آکواريومي هستند.

وي در ادامه خاطرنشان کرد: به علت وجود اسيدهاي چرب و مقادير اندك امگا 3 در بدن اين موجودات مي‌توان از آنها استفاده دارويي داشت که البته در سطح دنيا از آرتمياها در اين زمينه استفاده‌هاي فراواني شده است.

اين عضو هيات علمي پژوهشکده آرتميا، در خصوص امکان پرورش اين موجودات در مکان ديگري براي جلوگيري از خطر انقراض، گفت: هم‌اكنون طرح‌هايي در خصوص پرورش آرتمياها در استخرهاي خاکي به صورت مصنوعي در استان‌هاي خوزستان، هرمزگان، فارس و آذربايجان شرقي انجام شده است.

دکتر آق در پايان با بيان اينکه در يكي دو سال گذشته هيچ برآوردي در خصوص حجم کلي اين موجودات انجام نشده است، يادآور شد: آخرين برآورد حجم كلي آرتمياها در سال 85 انجام شد که پس از آن وضعيت روز به روز نگران‌کننده‌تر شددیدگاه خود را بیان کنید