استقرار 17 قفس پرورش ماهي در سال جاري در استان گیلان

استقرار 17 قفس پرورش ماهي در سال جاري در استان گیلان

استقرار 17 قفس پرورش ماهي در سال جاري در استان گیلان

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

استقرار 17 قفس پرورش ماهي در سال جاري در استان گیلان

//

مديركل شيلات گيلان از افزايش 24 درصدي صيد انواع ماهيان استخواني و استقرار 17 قفس پرورش ماهي در مناطق ساحلي درياي 9 شهرستان گيلان براي توسعه طرح پرورش ماهي در قفس در سال جاري خبر داد.

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت سعيدي - ظرفيت توليد ماهي در مجموعه اين قفس‌ها را 200 هزار تن عنوان و اظهار كرد: با اجراي اين طرح و توسعه قفس‌هاي پرورش ماهي براي 20 هزار نفر اشتغالزايي مي‌شود.

وي اجراي اين طرح را جهشي در سال جهاد اقتصادي از نظر توليد و اشتغال در استان دانست و گفت: بعد از سپري كردن دوره پايلوت دو ساله نسبت به توسعه، ترويج و تعميم اين قفس‌ها اقدام خواهد شد.

مديركل شيلات گيلان از فيل ماهي و ماهي آزاد به عنوان ماهيان مورد استفاده براي پرورش در قفس نام برد و افزود: اين نوع از ماهيان گونه‌هاي مقاوم هستند.

وي با تاكيد بر مزاياي متعدد اين طرح نسبت به طرح‌هاي مزارع خاكي از جمله افزايش توليد و اشتغال، ميزان آلودگي پائين و نبود مشكل محدوديت آب و سوخت، گفت: هزينه اجراي اين طرح در دريا 40 درصد نسبت به طرح هاي مزارع خاكي كمتر است.

سعيدي نبود محدوديت زمين و آب، كيفيت مرغوب‌تر گوشت، استفاده ماهيان ديگر از پسماندهاي غذايي اين ماهيان را از ديگر مزاياي اين طرح نسبت به مزارع خاكي برشمرد.

وي گفت: اجراي طرح پرورش ماهي در قفس ضمن ايجاد اشتغال موجب حفظ ذخاير ماهيان دريايي، كاهش شيوع بيماري‌ها، ناچيز بودن ميزان آلودگي آب، ساماندهي صيادان و جلوگيري از بهره‌وري غيرمجاز از دريا مي‌شود.

مديركل شيلات گيلان يادآورشد: حفاظت بهتر از ماهيان دريايي، كاهش هزينه سرمايه گذاري، توليد بيشتر در واحد سطح و استفاده از غذاهاي طبيعي و گوشت با كيفيت بالاتر را از ديگر مزاياي اجرا و توسعه اين طرح ذكر كرد.

سعيدي از افزايش 24 درصدي صيد انواع ماهيان استخواني در گيلان خبر داد و گفت: در دهه دوم آذر ماه امسال شركت‌هاي تعاوني پره استان موفق شدند 24 درصد افزايش صيد نسبت به دهه مشابه در آذرماه سال قبل داشته باشند.

وي افزود: مجموع صيد شركت‌هاي تعاوني پره صيادي گيلان در اين دهه افزون بر 150 هزار و 794 كيلوگرم بوده كه اين مقدارصيد با توجه به كاهش تعداد شركت هاي فعال از 55 شركت به 49 شركت و كاهش تعداد دفعات پره‌كشي در دريا از هزار و 345 به 801 مرحله، افزايش خوبي را در ميزان صيد نشان مي‌دهددیدگاه خود را بیان کنید