30 میلیارد ریال برای بازسازی ذخائر آبزیان مازندران اختصاص یافت

30 میلیارد ریال برای بازسازی ذخائر آبزیان مازندران اختصاص یافت

30 میلیارد ریال برای بازسازی ذخائر آبزیان مازندران اختصاص یافت

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

30 میلیارد ریال برای بازسازی ذخائر آبزیان مازندران اختصاص یافت

//

مدیرکل شیلات مازندران گفت: 30 میلیارد ریال برای بازسازی ذخائر آبزیان استان در طول سالهای دولت نهم و دهم اختصاص یافت

خبرگزاری مهر، حسن حبیب نژاد افزود: از زمان آغاز سفرهای دولت به استان پنج مصوبه درزمینه شیلات به تصویب هیئت دولت رسید که یک مصوبه دردور اول، سه مصوبه در دور دوم و یک مصوبه دردور سوم سفرها بوده است.

وی در خصوص مصوبه بخشودگی بدهی صیادان کیلکا گفت: این مصوبه شامل تمام بدهیهای شناور صیادی و کارخانجات پودر ماهی استان بود که تا سال 79 به بهره برداری رسیدند.

حبیب نژاد افزود: بر اساس استعلام از بانکهای عامل میزان بدهی شامل سود سررسید و جرائم صیادان کیلکا و صنایع فوق به مبلغ 62 هزار میلیون ریال برآورد شده که اعتبار تخصیص یافته 14 هزار و 420 میلیون ریال برای 80 تا 83 بوده است.

مدیرکل شیلات استان تصریح کرد: مقرر شد اعتبار فوق از 25 درصد سهم وزارت جهاد کشاورزی که نزد وزارت کار و امور اجتماعی است پرداخت شود.

حبیب نژاد در خصوص مصوبه سفر دوم دولت به استان مبنی بر  واگذاری اراضی صیدگاههای ماهیان خاویاری واراضی بندر صیادی امیر آباد به منظور ایجاد مجتمع پرورش ماهیان خاویاری، گفت: برای اجرای این مصوبه  مبلغ 800 میلیون ریال اعتبار تخصیص که تا کنون 640 میلیون ریال آن هزینه شده است.

وی افزود: برای احداث مجتمع پرورش ماهیان خاویاری به ظرفیت 500 تن گوشت وشش تن خاویار موافقت اصولی صادر شده  ضمن آنکه برای اراضی صیدگاه های سرخرود و چپکرود موافقت اصولی صادر و اراضی منطقه چپکرود به متقاضی واگذار شد و برای سه صیدگاه چالوس، میرود ولاریم موضوع دردستور کار قرار دارددیدگاه خود را بیان کنید