کارگاه آموزشي - نقش شيمي دريا در فعاليت‎هاي دريايي خليج‎فارس و عمان

کارگاه آموزشي - نقش شيمي دريا در فعاليت‎هاي دريايي خليج‎فارس و عمان

کارگاه آموزشي - نقش شيمي دريا در فعاليت‎هاي دريايي خليج‎فارس و عمان

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

کارگاه آموزشي - نقش شيمي دريا در فعاليت‎هاي دريايي خليج‎فارس و عمان

//

کارگاه آموزشي «نقش شيمي دريا در فعاليتهاي دريايي در خليجفارس و درياي عمان» با حمايت مؤسسه ملي اقيانوسشناسي و کميسيون ملي يونسکو- ايران، 7 دي ماه سال جاري در دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار برگزار ميشود

سرويس پژوهشي ايسنا، دکتر هميرا آگاه، دبير علمي اين کارگاه آموزشي با اشاره به اهميت درياها و اقيانوسها در زمينههاي حمل و نقل، تجارت، منابع نفتي و معدني، منابع پروتئيني و دارويي گفت: اين کارگاه با هدف تأکيد مجدد بر نقش شيمي در پژوهشهاي دريايي، ايجاد محيط علمي و صميمي در خصوص تبادل نظر و همانديشي در امور دريايي، ايجاد تعامل علمي و همکاريهاي مشترک در زمينههاي تحقيق برگزار ميشود.

آگاه افزود: در اين کارگاه به معرفي و بررسي شيمي دريا و آلودگيهاي شيميايي در محيط دريا به ويژه به بررسي آلودگيهاي فلزات سنگين در رسوبات و آبزيان و نيز آلايندههاي آلي و همچنين نحوه انتقال آلودگيهاي فوق به انسان و چگونگي تعيين ميزان آلودگي تجمع يافته در بدن انسان پرداخته خواهد شد.

وي ادامه داد: استخراج مواد سمي زيستي و استحصال ترکيبات شيميايي با ارزش از منابع دريايي از جمله موضوعاتي است که در اين كارگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

آگاه، با اشاره به حضور 30 نفر شرکتکننده در اين کارگاه آموزشي تصريح كرد: اين کارگاه داراي هفت مدرس دانشگاه در حوزه علوم و فنون دريايي است و در آغاز اين کارگاه، رؤساي دانشگاههاي علوم و فنون دريايي چابهار، علوم و فنون دريايي خرمشهر، دانشگاه سيستان و بلوچستان و مؤسسه ملي اقيانوسشناسي سخنراني خواهند کرددیدگاه خود را بیان کنید