جشن برداشت خاویار در اردبیل برگزار می شود

جشن برداشت خاویار در اردبیل برگزار می شود

جشن برداشت خاویار در اردبیل برگزار می شود

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

جشن برداشت خاویار در اردبیل برگزار می شود

//

واعظی با بیان اینکه مزارع تولید ماهی در استان مکانیزه شده است عنوان کرد: تولید ماهی در دو سال آینده به دو برابر خواهد رسید.

این مسئول استان اردبیل  را جزو 10 استان برتر غیر ساحلی در تولید ماهی دانست و افزود: در سالهای اخیر تولید فیل ماهی، تاس ماهی، اوزون برون، سفید و کولمه در استان آغاز شده و تا دو سال دیگر جشن برداشت خاویار نیز در اردبیل برگزار خواهد شددیدگاه خود را بیان کنید