79 مرکز پرورش ماهی در خراسان جنوبی فعال است

79 مرکز پرورش ماهی در خراسان جنوبی فعال است

79 مرکز پرورش ماهی در خراسان جنوبی فعال است

جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰
Friday, October 22, 2021

79 مرکز پرورش ماهی در خراسان جنوبی فعال است

//

رئیس اداره آبزیان دامپزشکی خراسان جنوبی از وجود 143 واحد پرورش ماهی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر 79 واحد به صورت فعال است

خبرگزاری مهر، قاسم عجم اظهارداشت: به منظور تامین شرایط بهداشتی در مراکز پرورش ماهی در سطح خراسان جنوبی، طی سال جاری تعداد 125 مورد بازدید توسط کارشناسان دامپزشکی از مراکز فوق صورت گرفته است.

وی در خصوص سایر اقدامات بهداشتی در این مراکز افزود: تعداد 51 مورد نمونه گیری از خوراک،آب ورودی و خروجی استخر و ماهیان بیمار اخذ شدهاست.

رئیس اداره آبزیان دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: در مجموع  تعداد 128 مورد آزمایش بر روی نمونه های ارسالی در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی استان انجام شده است.

عجم بیان داشت: بیش از 143 واحد پرورش ماهی اعم از سردابی، گرمابی، زینتی و دریایی در استان وجود دارد که در حال حاضر 79 واحد فعالیت دارنددیدگاه خود را بیان کنید