هرمزگان مستعدترين منطقه براي پرورش ميگو

هرمزگان مستعدترين منطقه براي پرورش ميگو

هرمزگان مستعدترين منطقه براي پرورش ميگو

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

هرمزگان مستعدترين منطقه براي پرورش ميگو

//

شناسايي 50 هزارهكتار زمين براي ايجاد مزارع ميگو - تقاضاي روز افزون بازار جهاني براي ميگوي پرورشي

مديركل شيلات هرمزگان با اشاره به شناسايي 50 هزار هكتار زمين براي ايجاد مزارع ميگو، از اين استان به عنوان يكي از مهمترين مناطق شناخته شده و مستعد كشور براي ايجاد مزارع پرورش ميگو نام برد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايرانم (ايسنا)، ميرزاده اظهار كرد: با حمايت دولت طي يك دهه گذشته تاكنون زيرساخت‌هاي لازم در سطح نزديك به شش هزار هكتار از سايتهاي پنجگانه آماده سازي شده براي فعاليتهاي پرورش ميگو آماده شده است.

وي مزارع ميگوي قابل بهره‌برداري در اين استان را حدود دو هزار و 500 هكتار عنوان كرد و افزود: بيش از هزار و 100هكتار اين اراضي در حال فعاليت و توليد است.

مديركل شيلات هرمزگان با اشاره به تقاضاي روزافزون بازار جهاني براي ميگوهاي پرورشي، گفت: انجام هرگونه سرمايه‌گذاري در اين زمينه به ويژه ايجاد مزارع پرورشي با مساحت بيش از 100 هكتار اقتصادي و سودآور است.

ميرزاده ميزان توليد سالانه ميگو در مزارع پرورشي اين استان را دو هزار و 500 تن عنوان و اظهار كرد: با اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي به ويژه استفاده از گونه جديد ميگو به نام 'وانامي' و زيركشت بردن مزارع آماده شده اين مقدار قابل افزايش به دو برابر است.

وي يادآورشد: با استفاده از گونه وانامي، مزارع پروش ميگوي اين استان هشت ماه از سال( دو مرحله) قابل بهره برداري است. به طوريكه مرحله اول طي ماههاي فروردين تا اواخر مرداد و مرحله دوم نيز از اواسط شهريور شروع و آذرماه به مرحله برداشت ميگو مي‌رسد.

مديركل شيلات هرمزگان دوره رشد كمتر، مقاومت به بيماري‌ها، ماندگاري بيشتر، تغذيه آسان و مقاوم بودن نسبت به شوري آب را از ويژگي‌هاي ميگوي ' وانامي' عنوان و اظهار اميدواري كرد: با استفاده از اين گونه و همچنين اقليم مناسب مناطق ساحلي هرمزگان ميزان توليد فعلي به بيش از سه برابر افزايش يابددیدگاه خود را بیان کنید