رهاسازي بيش از 118 هزار قطعه بچه ماهي قزل‌آلا در شاليزارهاي گيلان

رهاسازي بيش از 118 هزار قطعه بچه ماهي قزل‌آلا در شاليزارهاي گيلان

رهاسازي بيش از 118 هزار قطعه بچه ماهي قزل‌آلا در شاليزارهاي گيلان

سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, December 7, 2021

رهاسازي بيش از 118 هزار قطعه بچه ماهي قزل‌آلا در شاليزارهاي گيلان

//

شيلات گيلان از رهاسازي 118 هزار و 200 قطعه بچه ماهي قزل آلا در شاليزارهاي اين استان خبر داد

گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ حجت سعيدي اظهار كرد: در راستاي اجراي طرح پروژه پرورش ماهي قزل آلا در شاليزار (كشت دوم ) در سال جاري اين تعداد بچه ماهي با متوسط وزن 15- 20 گرم در 40 مزرعه از مزارع استان در اختيار كشاورزان قرار گرفته است.

وي پيش بيني كرد: در اين مزارع به ميزان 35 تن ماهي تا پايان سال جاري توليد شود.

مديركل شيلات گيلان با اشاره به اهداف طرح پروژه پرورش ماهي قزل آلا در شاليزار، گفت: توليد گوشت ماهي، توليد بهينه و دو منظوره از زمين‌هاي كشاورزي، غني سازي زمين‌هاي كشاورزي، افزايش درآمد سرانه خانوار روستايي و گسترش واحدهاي توليدي خرد از جمله اهداف اين پروژه است.

وي ادامه داد: توليد پروتئين و گوشت ماهي با حداقل هزينه، ايجاد درآمد براي كشاورزان در نيمه دوم سال، افزايش توان مالي آنها و جلوگيري از مهاجرت روستائيان، كاهش بيكاري در جامعه روستايي، غني سازي بافت خاك و كاهش مصرف كودهاي شيميايي از مزيتهاي مهم اين طرح استدیدگاه خود را بیان کنید