چهار‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
Wednesday, September 23, 2020

اسکوئید ده بازویی خون آشام

۳۰ / ۱۲ /

 

اسکوئید ده بازویی خون آشام

 

اسکوئید ده بازویی خون آشام برای دانشمندان مانند ومپایر و تیوتیس اینفمالیس شناخته شده و شبیه چیزهایی که در فیلم های خیالی هستند ، شنا می کنند . اسکوئیدها ی بازویی بالهای بزرگ در دو طرف بدنشان دارند که به گوش های بزرگ شباهت دارد . این در ظاهر خیلی ژلاتینی است و شبیه یک ماهی ژلاتینی است تا یک اسکوئید ده بازویی معمولی باشد .

* اسکوئید ده بازویی خون آشام برای دانشمندان مانند ومپایر و تیوتیس اینفمالیس شناخته شده و شبیه چیزهایی که در فیلم های خیالی هستند ، شنا می کنند . اسکوئیدها ی بازویی بالهای بزرگ در دو طرف بدنشان دارند که به گوش های بزرگ شباهت دارد . این در ظاهر خیلی ژلاتینی است و شبیه یک ماهی ژلاتینی است تا یک اسکوئید ده بازویی معمولی باشد .

*اسکوئیدهای خون آشام چشمان بزرگتری نسبت به جانور هم اندازه خود دارد . به هر حال آنها نسبتا ً کوچک هستند ، رشدشان به طول 6 اینچ است ، چشمهای کروی که بزرگتر از چشمان یک سگ است ، دارند . بدن هر اسکوئید ده بازوئی خون آشام پوشیده با اعضای تولید کننده ی نور به نام فوتوفور است . این به اسکوئید ده بازویی توانایی منحصر به فرد می دهد که می تواند خود را خاموش یا روشن کند .

* موقعی که فوتوفور ها خاموش هستند ، اسکوئیدهای ده بازویی خون آشام کاملا ً در آب های تاریکی که زندگی می کنند ، نامرئی هستند . اسکوئید ده بازویی خون آشام در اعماق 3000 متری زندگی می کنند . بر خلاف اسکوئید ده بازویی و هشت پا ، اسکوئید ده بازویی خون آشام کیسه ی مرکب ندارد . بازوهای اسکوئید خون آشام پوشیده از تیغ های تیز دندانی شکل هستند . این چیزی است که به جانور نام منحصر به فرد می دهد .

* یک جفت از بازوها تغییر یافته هستند که به سوی رشته های انقباضی که می تواند تا دو طرف بدن جانور امتداد داشته باشد کشیده شده است . اسکوئید 10 بازوی خون آشام از این بازوها برای گرفتن طعمه استفاده می کند .

* در موقع ترس ، اسکوئید ده بازویی خون آشام بازوهایش را مرتب می کند و تشکیل یک بافته ی دفاعی که بدنش را می پوشاند می دهد . اسکوئید ده بازویی خون آشام می تواند خیلی سریع تر از یک موجود ژلاتینی شنا کند . او می تواند به سرعت 5 متر برسد و می تواند با این سرعت شتاب بگیرد . اگر خطری وجود داشته باشد اسکوئید خون آشام می تواند با چندین جست و خیز سریع از دست دشمن فرار کند . اسکوئید ده بازویی خون آشام در سراسر جهان در مناطق گرمسیری و نواحی معتدل یافت می شود . 

رضا بنا درخشان – معاون دفتر امور میگو و آبزیان دریایی
عباس معینی – کارشناس تغذیه
مرضیه ناجی – کارشناس تکثیرو بازسازی ذخایر       
http://www.farmna.ir/Pages/Printable-News-735.html  دیدگاه خود را بیان کنید