اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران|شیلات ایران|پرورش تیلاپیا

شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
Saturday, March 23, 2019
نام و نام خانوادگی تصویر ایمیل ارسال کننده تصویر  
رحمت محمدی mohammadirs210@yahoo.com جزئیات
javad basereh javadbasereh@yahoo.com جزئیات
مهندس حمید مرادی iranseafood@gmail.com جزئیات
عبدالرسول دریایی rasoul_daryaei@yahoo.co.uk جزئیات
افشین قلجایی فرد a78fard@gmail.com جزئیات
علی شکیبی دریاکناری shakibia@ymail.com جزئیات
علی شکیبی دریاکناری shakibia@ymail.com جزئیات
مجید نوروزی Engr.m_1862@yahoo.com جزئیات
حسن ساربان hassan_sareban65@yahoo.com جزئیات
کامبیزهوتی shilati.ir@gmail.com جزئیات
عليرضا عاشوري Alireza.ashouri52@gmail.com جزئیات
محمد omranpaydaresepidan@Gmail.com جزئیات
جزئیات
حسن ساربان hassan_sareban65@yahoo.com جزئیات
حسن ساربان hassan_sareban65@yahoo.com جزئیات
عليرضا عاشوري Alireza_ashouri52@yahoo.com جزئیات