اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران|شیلات ایران|پرورش تیلاپیا

شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸
Saturday, March 23, 2019
  + طرح مشکلات
نام ارسال کننده ایمیل ارسال کننده  
افراسیاب رستمی goole جزئیات
پرورش دهندگان ماهی استان چهارمحال وبختیاری جزئیات
سید محمد هادی حسینی hosseiniagm@yahoo.com جزئیات
بالادست nima_1157@yahoo.com جزئیات
ابراهیم نادری لردجانی 0 جزئیات
سعيد رحمت سميعي manager@garmabi.com جزئیات
حسین عبدی hoseyn@yahoo.com جزئیات
حسینی hosseiniagm@yahoo.com جزئیات
حسین شاه محمدی shahmohamady19510@gmail.com جزئیات
احمد عموئی oyg@yahoo.com جزئیات
amin shirvsny aminshirvany@mihanmail.ir جزئیات
عبدالزهرامنصوری abomasoud1353@gmil.com جزئیات
محمدرضابشیری mohsenbashiri2142@gmail.comjivh جزئیات