شیلات و آبزیان در دانشگاه های دولتی

IRANAQUA، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، IRANAQUA

پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
Thursday, December 2, 2021

شیلات و آبزیان در دانشگاه های دولتی

شیلات و آبزیان در دانشگاه های دولتی

 

دانشگاه تهران( پردیس منابع طبیعی – کرج )
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
دکترا تکثیر و پرورش آبزیان
بهداشت آبزیان
http://utcan.ut.ac.ir/fa/natural%20resources/default.aspx

 

دانشگاه جیرفت
کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
http://www.ujiroft.ac.ir/

 

دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (پردیس برازجان )
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.pgu.ac.ir/web/guest/home

 

دانشگاه زابل
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.uoz.ac.ir/HomePage.aspx?site=sch&tabid=4653&lang=fa-IR

 

دانشگاه شهر کرد
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
دکترا بهداشت آبزیان
http://www.sku.ac.ir/

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان
کاردانی زیست شناسی دریا
کارشناسی زیست شناسی دریا
http://fa.uk.ac.ir/Default9.aspx?Id=5187

 

دانشگاه صنعتی اصفهان
کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
 کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
دکترا تکثیر و پرورش آبزیان
http://omoor-daneshjooei.iut.ac.ir/index.php/2011-10-08-09-39-43

 

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.bkatu.ac.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR

 

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
زیست شناسی دریا
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
زیست شناسی دریا
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.cmu.ac.ir/

 

دانشگاه علوم طبیعی و منابع طبیعی ساری
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
فرآوری محصولات شیلاتی
دکترا تکثیر و پرورش آبزیان
http://sanru.ac.ir/

 

دانشگاه علوم طبیعی و منابع طبیعی گرگان
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
فرآوری محصولات شیلاتی
صید و بهره بری آبزیان
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
فرآوری محصولات شیلاتی
صید و بهره بری آبزیان
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
فرآوری محصولات شیلاتی
صید و بهره بری آبزیان
دکترا تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
صید و بهره بری آبزیان
http://www.gau.ac.ir/

 

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
زیست شناسی دریا
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
زیست شناسی دریا
کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
فرآوری محصولات شیلاتی
دکترا زیست شناسی دریا (بوم شناسی دریا)
زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.kmsu.ac.ir/

 

دانشگاه فردوسی مشهد
کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
http://www.um.ac.ir/

 

دانشگاه کردستان سنندج
کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.uok.ac.ir/HomePage.aspx?site=UOKPortal&tabid=1&lang=fa-IR

 

دانشگاه گلستان گرگان
کاردانی زیست شناسی دریا
کارشناسی زیست شناسی دریا
http://gu.ac.ir/

 

دانشگاه گنبد
 کاردانی زیست شناسی دریا
تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
کارشناسی زیست شناسی دریا
تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
کارشناسی ارشد  تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
دکترا تولید و بهره برداری آبزیان
http://ghec.ac.ir/

 

دانشگاه گیلان
کاردانی  زیست شناسی دریا
شیلات
کارشناسی زیست شناسی دریا
شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
دکترا زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
شیلات
http://www.guilan.ac.ir/

 

دانشگاه ملایر
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.malayeru.ac.ir/Portal/Home/

 

دانشگاه هرمزگان بندرعباس
کاردانی زیست شناسی دریا
شیلات
کارشناسی زیست شناسی دریا
شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
دکترا زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
تولید و بهره برداری آبزیان
تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.hormozgan.ac.ir/SitePages/Home.aspx

 

دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
دکترا تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.modares.ac.ir/

 

موسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور
دکترا تکثیر و پرورش آبزیان
زیست شناسی دریا (بوم شناسی دریا)
http://www.ifro.ir/portal.aspx

 

دانشگاه ارومیه
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
بوم شناسی آبزیان شیلاتی
دکترا تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.urmia.ac.ir/default.aspx

 

دانشگاه چمران اهواز
دکترا بهداشت آبزیان
http://www.scu.ac.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR

 

دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
دکترا بهداشت آبزیان
http://www.shirazu.ac.ir/

 

آموزشکده محیط زیست کرج
کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان شیلاتی
http://www.coe.ac.ir/

 

موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر
کاردانی فرآوری محصولات شیلاتی
کارشناسی فرآوری محصولات شیلاتی
کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.tajan.ac.ir/

 

موسسه غیرانتفاعی خزر – محمود آباد
کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
http://khazar.ac.ir/

 

موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر
کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.kherad.ac.ir/

 

موسسه غیرانتفاعی مهرآیین - بندرانزلی
 دکترا شیلات
http://www.mehraeen.ac.ir/

 

موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن
کاردانی فرآوری محصولات شیلاتی
صید و بهره برداری آبزیان
کارشناسی فرآوری محصولات شیلاتی
صید و بهره برداری آبزیان
کارشناسی ارشد صید و بهره برداری آبزیان
http://rodaki.ac.ir/portal/

 

موسسه غیرانتفاعی ساعی - گرگان
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.saee.ac.ir/

 

موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.afagh.ac.ir/

 

آموزشکده کشاورزی پسران ساری
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین
http://sariagri.edu.tvu.ac.ir/

 

آموزشکده کشاورزی پسران اهواز
کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین
http://akah.edu.tvu.ac.ir/

 

 

 

 

 

 

 


لینک های مرتبط