مناطق تخمگذاری لاکپشت ها

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
Saturday, August 15, 2020

مناطق تخمگذاری لاکپشت ها

 

مناطق تخم گذاری لاکپشت ها

 

مناطق تخم ريزي لاك پشت هاي دريايي
لاك پشت هاي دريايي طي ميليون ها سال جمعيت خويش را در گستره درياها و اقيانوس ها حفظ نموده تا اينكه از قرن 18 به بعد بعلت افزايش جمعيت و مصارف انساني و عوامل ديگر رو به انقراض نهاده اند. به شكلي كه در حال حاضر جزء فهرست گونه هاي حفاظت شده سازمان IUCN قرار گرفته اند


تا كنون هشت گونه از اين آبزي در درياها و اقيانوس ها شناخته شده كه از اين ميان گونه هاي لاك پشتان سبز، سرخ ، چرمي، عقابي و زيتوني در خليج فارس و درياي عمان توسط سازمان فائو تاييد شده است. در سواحل جنوبي ايران بيش از 50 زيستگاه اصلي براي لاك پشت هاي دريايي وجود دارد كه محل چرا، جفت گيري و تخم ريزي آنها مي باشد بر اساس نتايج به دست آمده لاك پشت سبز و لاك پشت پوزه عقابي بيشترين تعداد لانه سازي يا به بيان ديگر بيشترين مناطق لانه سازي و تخم گذاري در ايران را به خود اختصاص داده است

لاك پشت منقار عقابي (Eretmochelys imbricata )

رژيم غذايي :
رژيم غذايي لاك پشت هاي دريايي در گونه هاي مختلف نسبتا مشابه بوده و شامل جلبكها ،علفهاي دريايي ، گلسنگها ، اسفنجها ، عروسهاي دريايي و به طور كلي موجوداتي كه داراي حركت هستند مي باشد. زيستگاه آنان عمدتا در مناطق كم عمق ساحلي درياها و بر بستر هاي سنگي ، صخره اي ، مرجاني و ديگر زيستگاه هايي كه داراي منابع غذايي كافي هستند واقع شده است ، اين خزندگان براي تغذيه از ريشه و برگهاي درختان مانگرو به خورها نيز وارد مي شوند.

فصل تخمريزي :
لاكپشت ها با شروع ماههاي گرم همراه مي باشد در منابع مختلف ماههاي فروردين تا خرداد واختصاصا در لاك پشت سبز تا شهريور ذكر شده است . در سواحل خليج فارس و درياي عمان در فصل تخمريزي دماي هوا در شبها 25 تا 28 درجه سانتيگراد نوسان دارد و تخمريزي نيز عمدتا در طول شب صورت ميگيرد ، در سواحل شني مناطقي كه داراي وضعيت مناسب بوده وتردد كمتري بر روي آنها انجام مي شود براي تخمگذاري لاك پشت هاي ماده مورد استفاده قرار مي گيرد ، ليكن با توجه به ساخت و سازها و وجود شكارچيان طبيعي شانس لاكپشتها برا ي تخمريزي در جزاير غير مسكوني بيشتر است

با توجه به دماي سالانه ،تبخير و ميزان شوري درياي عمان وخليج فارس كه باعث به وجود آمدن انواع اكوسيستم هاي دريايي شده كه برخي در نوع خود بي نظير مي باشند . بارزترين اكوسيستم هاي اين منطقه شامل : جنگلهاي مانگرو ، آبسنگهاي مرجاني و پهنه هاي جزر و مدي گلي و سواحل صخره هاي و شني ميباشد. اينگونه تنوع در زيستگاه ،تجمع گونه هاي كثيري از آبزيان ، گياهان دريايي ، جلبكها ، مرجانها و پرندگان آبزي را به همراه دارد . ساعات آفتابي طولاني و رطوبت نسبي بالا در سواحل زيستگاه مناسبي براي تغذيه ، لانه سازي وتخمريزي لاكپشتهاي دريايي فراهم آورده است ،به همين خاطر سالانه تعداد كثيري از انواع گونه هاي مختلف براي تغذيه و تخمريزي به سواحل اين منطقه مراجعه مي كنند.
نتايج حاصل از بررسي پراكنش لاك پشت هاي دريايي نشان داده است كه اين موجودات در تمامي نقاط خليج فارس ودرياي عمان گسترده اند و52 منطقه زيستگاه مناسبي براي آنها مي باشد از اين مناطق حدود 11 زيستگاه در درياي عمان ،26 زيستگاه در خليج فارس و 15 زيستگاه نيز در جزاير مي باش

در مطالعات انجام شده گونه هاي غالب در سواحل ايران عموما گونه لاك پشت عقابي وسپس گونه لاك پشت سبز مي باشد. و در سواحل درياي عمان كه از خليج گواتر تا تنگه هرمز را شامل ميشود، لاك پشت سبز گونه غالب منطقه بوده وگونه هاي لاك پشت زيتوني ، لاكپشت سرخ و لاك پشت پشت چرمي نيز مشاهده شده است. لاك پشت زيتوني بيشتر در شرق درياي عمان و سواحل سيستان و بلوچستان مشاهده شده است در سواحل خليج فارس ، از تنگه هرمز تا سواحل شرقي استان بوشهر لاك پشت عقابي گونه غالب منطقه بوده گرچه لاك پشت سبز نيز به وفور ديده مي شود در غرب خليج فارس علاوه بر آنها لاك پشت پشت چرمي نيز گزارش شده است . در جزاير هم عمدتا دو گونه لاك پشت هاي عقابي وسبز غالب هستند به طوريكه گونه عقابي بيشتر در جزاير شرقي و غربي و لاك پشت سبز در جزاير مركزي خليج فارس تخمگذاري ولانه گذاري مي كنند

مكان هاي مهم تخمگذاري در ايران به تفكيك گونه:
لاك پشت گونه عقابي (Eretmochelys imbricata) جزاير هرمز، فارو، شيدور، لاوان ، هنگام، كيش، تهمادون ، ام الگرم و نخيلو
لاك پشت دريايي سبز (Chelonia mydas): منطقه خليج فارس و درياي عمان ازجمله لاوان، شيدور، سواحل شرقي جاسك(ميداني و كرتي)

درحال حاضر عواملي همچون :صيد و صيادي ،آلودگيهاي دريايي ،تخريب زيستگاههاي ساحلي و دريايي ،برداشت تخمها ،شكار بالغين ،شكارچيان طبيعي و پديده هاي جهاني محيط زيست فشارهاي فراوني را برجعيت اين آبزي وارد ميكند بطوريكه طي 100سال اخير جمعيت آنها تا 80درصد كاهش يافته است.

اقدامات صورت گرفته توسط معاونت با همكاري استان در بهار و تابستان 1390:
بمنظور حفاظت و افزايش موفقت توليد مثلي لاك پشت هاي دريايي، در بهار 1390 دو هچري سايت در سواحل جنوبي كشور (يكي در جزيره نخيلو استان بوشهر و ديگري در ساحل كچوي استان سيستان و بلوچستان ) ايجاد گرديده است

محل هچري سايت در جزيره نخيلو


گونه هاي مطالعه شده در استان بوشهر، لاك پشت نوك عقابي و سبز مي باشد.
تعداد لاك پشت هاي تگ گذاري شده و بيومتري شده در فصل بهاردر استان بوشهر( عسلويه و نخيلو): 59 عدد لاك پشت دريايي
تعداد تخمگذاري موفق در استان بوشهر(جزيره نخيلو): 6 مورد
تعداد 20 لانه در هچري سايت جزيره نخيلو تحت محافظت قرار گرفته و مطالعات بيومتري تخم ها انجام شده و روند مطالعات ادامه دارد.

تگ زني لاك پشت هاي دريايي در جزيره نخيلو

 

http://www.doe.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b78dcf26-43a1-40b4-abd6-69da865c3f15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf