تصاوير رقت انگيز از فروش پرنده هاي مهاجر

پرنده ، مهاجر ، قانونی ، غیر قانونی ، شمال ، پرنده های مهاجر

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات

یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
Sunday, October 17, 2021

تصاوير رقت انگيز از فروش پرنده هاي مهاجر

 

تصاوير رقت انگيز از فروش پرنده هاي مهاجر

 

تصاوير رقت انگيز از فروش پرنده هاي مهاجر
فروش پرنده های مهاجر به صورت قانونی و غیر قانونی در بازار روز شمال کشور همچنان دارد.