یک روز بعد از روز طبیعت

طبیعت ، روز طبیعت ، زباله ، سبزه ، نوروز ، آلودگی ، محیط زیست

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات

یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
Sunday, October 17, 2021

یک روز بعد از روز طبیعت

 

یک روز بعد از روز طبیعت


یک روز بعد از روز طبیعت
با گذشت یک روز از روز طبیعت ، زباله ها و سبزه های نوروز موجب بروز مشکل و آلودگی های زیست محیطی شده است.

 

 

 


منبع : فرهنگ نیوز