پرورش ماهی در آب‌بندان‌های مازندران

پرورش ماهی ، استخر خاکی ، آب بندان ، آبزیان ، پرورش آبزیان ، خاکبرداری

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
Sunday, October 17, 2021

پرورش ماهی در آب‌بندان‌های مازندران

 

پرورش ماهی در آب‌بندان‌های مازندران

 

پرورش ماهی در آب‌بندان‌های مازندران

آب بندان استخری خاکی و بزرگ است که گاه سطح آن به 700 هکتار و بیشتر هم می‌رسد. این ذخایر آبی از گود کردن و خاکبرداری یک محدوده و ریختن و کوبیدن و ایجاد دیواره و حصار دور آن به وجود می آید. این ذخایر آبی محلی سالم و بهداشتی برای پرورش آبزیان است.

 

 

 


منبع : جام فتو