موسسه تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان

شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصص , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
Saturday, November 25, 2017

موسسه تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان

 

موسسه تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان

 

تاریخچه مرکز

 

در 5 مهر 1366 شرکت سهامی شیلات ایران به وزارت جهاد سازندگی الحاق گردید و به سرعت مراکز تحقیقاتی شیلاتی در شمال و جنوب کشور گسترش یافت ومرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران در محل ایستگاه فعلی قره سو تشکیل وشروع به فعالیت نمود . با انتقال واستقرار مرکزدر ساری ، ایستگاه تحقیقاتی قره سو تحت این عنوان لغایت سال 1378 اقدام به فعالیت نمود . با نظر به ضرورت ونیاز تحقیقاتی در آبهای داخلی کشور و منطقه ،پس از فعالیت یک ساله ایستگاه مستقل در سال 1380 به مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی –گرگان ارتقاء یافت

http://giwasrc.ifro.ir/portal.aspx?tabid=1167

آرمان و چشم انداز

وظایف مرکز 1- انجام فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی وخاویاری 2- انجام فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و سردابی در آبگیر ها ی داخلی 3- انجام فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه تکثیر و پرورش میگوی پرورشی ودریایی خزر و آرتمیا 4- بازسازی ذخایر آبزیان اقتصادی حوزه جنوب شرقی دریای خزر ( ماهیان استخوانی ،خاویاری ، میگوی دریای خزر ) 5- بازسازی ذخایر آبزیان موجود در خلیج گرگان ،تالاب گمیشان و تالابهای کوچک آب شور و شیرین استان 6- مطالعات اکولوژیک جامع حوزه جنوب شرقی دریای خزر 7- مطالعات اکولوژیک جامع در خلیج گرگان،تالاب گمیشان و تالابهای کوچک آب شور و شیرین استان 8- انجام تحقیقات کاربردی پیرامون آبزی پروری در آبهای داخلی جهت تامین غذا وایجاد زمینه اشتغال جوانان . 9- انجام تحقیقات علمی و کاربردی در منابع آبی داخل کشور به منظور حفاظت و بازسازی ذخایر و بهره برداری پایدار از منابع زنده موجود . 10- مطا لعه اکوسیستم های مختلف آبهای داخلی از نظر عوامل فیزیکی ،شیمیایی وبیولوژیکی وانجام مطالعات جامع در خصوص شناسایی منابع مستعد کشت و پرورش آبزیان . 11- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه بهداشت و بیماری های آبزیان آبهای داخلی . 12- مطالعه وانجام تحقیق کاربردی در زمینه ویژگیهای مناطق تخم ریزی ونوزادگاهی زیست آبهای داخلی به منظور بازسازی و تقویت قابلیت های محیطی وتغذیه ای آبزیان 13- مطالعه بیولوژیکی آبزیان اقتصادی از نقطه نظر ساختار جمعیت سن و الگوی رشد و تولید مثل . 14- برآورد ذخایرقابل برداشت منابع آبزی از طریق تحقیقات .

http://giwasrc.ifro.ir/portal.aspx?tabid=1172

 

 

 

 

فیلمهای جالب شیلاتی خود را جهت درج در این قسمت ایمیل فرمایید