ماهی های خلیج فارس و دریای عمان - 1

IRANAQUA، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، IRANAQUA

پنج‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
Thursday, September 24, 2020

ماهی های خلیج فارس و دریای عمان - 1

 

ماهی های دریای عمان و خلیج فارس - 1

 

کفال ابو
 نام فارسی  کفال ابو
 نام انگلیسی Abu mullet
 نام علمی گونه Liza abu (heckle, 1846)
 خانواده Mugilidae

 

گوبی آدامسون

 نام فارسی  گوبی آدامسون
 نام انگلیسی  Adamson's goby
 نام علمی گونه Coryogalops adamsoni (goren, 1985)
 خانواده Gobiidae

 

بلنی عدنی
 نام فارسی  بلنی عدنی
 نام انگلیسی  aden blenny
 نام علمی گونه Antennablennius adenensis (fraser-brunner, 1951)
خانواده Blenniidae

منور ماهی عدنی (تیره)

 نام فارسی  منور ماهی عدنی  (تیره)
 نام انگلیسی  Aden splitfin
 نام علمی گونه Synagrops adeni  (kottaus, 1970)
 خانواده acropomatidae


گیش ماهی باله دراز

 نام فارسی  گیش ماهی باله دراز
 نام انگلیسی  African pompano
 نام علمی گونه Alectis ciliaris (bloch, 1788)
 خانواده Carangidae

پرستو ماهی آفریقایی

 نام فارسی  پرستو ماهی آفریقایی
 نام انگلیسی  African pompano
 نام علمی گونه Trachinotus africanus (smith, 1967)
 خانواده Carangidae

پرنده ماهی باله بادبانی آفریقایی

 نام فارسی  پرنده ماهی باله بادبانی آفریقایی
 نام انگلیسی  African sailfin flyingfish
 نام علمی گونه Paraxecoetus mento (valenciennes, 1846)
 خانواده exocoetidae

 

گیش ماهی

 نام فارسی  گیش ماهی
 نام انگلیسی  Almaco amberjack
 نام علمی گونه Seriola rivoliana (valenciennes, 1833)
 خانواده Carangidae

 

مشکو ماهی

 نام فارسی  مشکو ماهی
 نام انگلیسی  Amoy croaker
 نام علمی گونه Argyrosomus amoyensis (bleeker, 1863)
 خانواده Sciaenidae

 

شبه سوس خالدار، گیتار ماهی آناندیل

 نام فارسی  شبه سوس خالدار، گیتار ماهی آناندیل
 نام انگلیسی  Annandale's guitarfish
 نام علمی گونه Rhinobateos annandalei (norman, 1926)
 خانواده Rhinobatidae

 

 

گوبی غیر عادی

 نام فارسی  گوبی غیر عادی
 نام انگلیسی  Anomalous bogy
 نام علمی گونه Coryogalops anomolus (smith, 1958)
 خانواده Gobiidae

 

بلنی عربی

 نام فارسی  بلنی عربی
 نام انگلیسی  Arabian blenny
 نام علمی گونه Antennablennius hypenetes (klunzinger, 1871)
 خانواده Blenniidae

 

 

کوسه فرشی ( گربه کوسه) عربی

 نام فارسی  کوسه فرشی ( گربه کوسه) عربی
 نام انگلیسی  Arabian carpetshark
 نام علمی گونه chiloscyllum arabicum (gubanov, 1980)
 خانواده Hemiscylliidae

 

دوشیزه ماهی عربی

 نام فارسی  دوشیزه ماهی عربی
 نام انگلیسی  Arabian chromis
 نام علمی گونه chromis flavaxilla (randall, 1994)
 خانواده pomacentridae

 

دوشیزه ماهی عربی

 نام فارسی  دوشیزه ماهی عربی
 نام انگلیسی  Arabian damsel
 نام علمی گونه Pomacentrus aeabicus (allen, 1991)
 خانواده pomacentridae


 

دارت ماهی عربی

 نام فارسی دارت ماهی عربی
 نام انگلیسی  Arabian dartfish
 نام علمی گونه Ptereleotris Arabica (randall & hoese, 1985)
 خانواده microdesmidae

 

 

شقایق ماهی عربی

 نام فارسی  شقایق ماهی عربی
 نام انگلیسی  Arabian demoiselle
 نام علمی گونه Neopomacentrus sindensis (day, 1873)
 خانواده pomacentridae

 

بلنی تیز دندان عربی

 نام فارسی  بلنی تیز دندان عربی
 نام انگلیسی  Arabian fangblenny
 نام علمی گونه Petroscirtes ancylodon (ruppell, 1838)
 خانواده blenniidae

 

 

گواف عربی

 نام فارسی  گواف عربی
 نام انگلیسی  Arabian gizzard shad
 نام علمی گونه Nematalosa Arabica (regan, 1917)
 خانواده Clupeidae

 

 

گوبی عربی

 نام فارسی گوبی عربی
 نام انگلیسی  Arabian goby
 نام علمی گونه Cryptocentroides arabicus (gmelin, 1789)
 خانواده Gobiidae

 

 

گوازیم راه راه

 نام فارسی  گوازیم راه راه
 نام انگلیسی  Arabian monocle bream
 نام علمی گونه Scolopsis ghanam (forsskal, 1775)
 خانواده Nemipteridae

 

 

شانک عربی

 نام فارسی  شانک عربی
 نام انگلیسی  Arabian Pandora
 نام علمی گونه Pagellus affinis (boulenger, 1887)
 خانواده Sparidae

 

 

طوطی ماهی عربی

 نام فارسی  طوطی ماهی عربی
 نام انگلیسی  Arabian parrotfish
 نام علمی گونه Scarus arabicus (steindachner, 1902)
 خانواده Scaridae

 

 

مار ماهی بزرگ باله شکمی (عربی)

 نام فارسی  مار ماهی بزرگ باله شکمی (عربی)
 نام انگلیسی  Arabian sand diver
 نام علمی گونه Trichonotus arabicus (randall & tarr, 1994)
 خانواده trichontidae

 

ماهی شب یار، گیش عربی

 نام فارسی  ماهی شب یار، گیش عربی
 نام انگلیسی  Arabian scad
 نام علمی گونه Trachurus indicus (nekrasoy, 1966)
 خانواده Carangidae


 

مشکو ماهی عربی

 نام فارسی  مشکو ماهی عربی
 نام انگلیسی  Arabian sea meager
 نام علمی گونه Argyrosomus heinii (steindachner, 1907)
 خانواده Sciaenidae

 

 

شورت ماهی عربی

 نام فارسی  شورت ماهی عربی
 نام انگلیسی  Arabian sillago
 نام علمی گونه Sillago Arabica (mckay & mccarthy, 1898)
 خانواده Sillaginidae

 

سگ کوسه بی لکه (صاف) عربی

 نام فارسی  سگ کوسه بی لکه (صاف) عربی
 نام انگلیسی  Arabian smoothhiund
 نام علمی گونه Mustelus mosis (hemprich & Ehrenberg, 1899)
خانواده triakidae

 

 

هامور منقوط قرمز

 نام فارسی  هامور منقوط قرمز
 نام انگلیسی  Areolated grouper
 نام علمی گونه Epinephelus areolatus (forsskal, 1775)
 خانواده Serranidae

 

اژدرک ماهی پیکانی

 نام فارسی  اژدرک ماهی پیکانی
 نام انگلیسی  Arrow dragonet
 نام علمی گونه Callionymus sagitta (pallas, 1770)
 خانواده callionymidae

 

 

بز ماهی ناهمگون

 نام فارسی  بز ماهی ناهمگون
 نام انگلیسی  Asymmetrical goatfish
 نام علمی گونه Upeneus asymmetricus (lachner, 1954)
 خانواده Mullidae

 

 

گیش ماکرل اطلس

 نام فارسی  گیش ماکرل اطلس
 نام انگلیسی  Atlantic horse mackerel
 نام علمی گونه Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)
 خانواده Carangidae


 

گل خورک اطلسی

 نام فارسی  گل خورک اطلسی
 نام انگلیسی  Atlantic mudskipper
 نام علمی گونه Periophthalmus barbarous (Linnaeus, 1766)
 خانواده Gobiidae

 

سه دم ماهی اطلس

 نام فارسی  سه دم ماهی اطلس
 نام انگلیسی  Atlantic tripletail
 نام علمی گونه Lobotes surinamensis (block, 1790)
 خانواده Lobotidae

 

 

شیشه ماهی

 نام فارسی  شیشه ماهی
 نام انگلیسی  Bald glassy
 نام علمی گونه Ambassis gymnocephalus (lacepede, 1802)
 خانواده Ambassidae

 

 

رامک ( سفره ماهی سر عقابی)

 نام فارسی  رامک ( سفره ماهی سر عقابی)
 نام انگلیسی  Banded eagle ray
 نام علمی گونه Aetomylaeus nichofii (bloch & Schneider, 1801)
 خانواده Myliobatidae


 

هامور خاکی، هامور مخطط

 نام فارسی  هامور خاکی، هامور مخطط
 نام انگلیسی  Banded grouper
 نام علمی گونه  Epinephelus latifasciatus (temminck & schlegel, 1842)
 خانواده  Serranidae

 

سنگسر شش خط

 نام فارسی

سنگسر شش خط

 نام انگلیسی  Banded grunt
 نام علمی گونه Pomadasys furcatus (Schneider, 1801)
 خانواده Haemulidae

 

گوازیم سیاه خط

 نام فارسی  گوازیم سیاه خط
 نام انگلیسی  Banded monocle bream
 نام علمی گونه Scolopsis taeniatus (cuvier, 1830)
 خانواده Nemipteridae


 

منقار ماهی نواری (چنیگو)

 نام فارسی  منقار ماهی نواری (چنیگو)
 نام انگلیسی  Banded needlefish
 نام علمی گونه Strongylura leiura (bleeker, 1850)
 خانواده Belonidae

 

پشت خالدار دم نواری

 نام فارسی  پشت خالدار دم نواری
 نام انگلیسی Bandtail dottyback
 نام علمی گونه Pseudochromis caudalis (boulenger, 1897)
 خانواده pseudochromidae


 

اژدها ماهی ریش دار

 نام فارسی  اژدها ماهی ریش دار
 نام انگلیسی Barbeled dragonfish
 نام علمی گونه Chauliodus pammelas (alcock, 1892)
 خانواده stomiidae


 

بلنی نواری خلیج فارس

 نام فارسی  بلنی نواری خلیج فارس
 نام انگلیسی Barred arab blenny
 نام علمی گونه Omobranchus fasciolatus (valenciennes, 1836)
 خانواده blenniidae

 

 

مارماهی نواری

 نام فارسی  مارماهی نواری
 نام انگلیسی Barred cusk eel
 نام علمی گونه Neobythites steatiticus (alcock, 1893)
 خانواده ophidiidae

 

سوف سنگی راه راه

 نام فارسی  سوف سنگی راه راه
 نام انگلیسی barred sandperch
 نام علمی گونه Parapercis nebulosa (quoy & gainmard, 1825)
 خانواده pinguipedidae

 

 

عروس ماهی نواری، ماهی کنسرتینا یا آکاردئون

 نام فارسی  عروس ماهی نواری، ماهی کنسرتینا یا آکاردئون
 نام انگلیسی Barred sicklefish
 نام علمی گونه Drepane longimana (bloch & Schneider, 1801)
 خانواده Drepaneidae

 

 

زمین کن دم نواری

 نام فارسی زمین کن دم نواری
 نام انگلیسی Bartail flathead
 نام علمی گونه Platycephalus indicus (Linnaeus, 1758)
 خانواده Platycephalidae

 

 

لوله ماهی ریز و براق

 نام فارسی  لوله ماهی ریز و براق
 نام انگلیسی  Beady pipefish
 نام علمی گونه Hippichthys penicillus (cantor, 1849)
 خانواده syngnathidae

 

موتو، آنچوی یا لچه

 نام فارسی  موتو، آنچوی یا لچه
 نام انگلیسی  Bealama anchovy
 نام علمی گونه Thryssa baelama (forsskal, 1775)
 خانواده engraulidae

 

 

شوریده خاردار

 نام فارسی شوریده خاردار 
 نام انگلیسی  Bearded croaker
 نام علمی گونه Johnius dussumieri (valenciennes, 1833)
 خانواده Sciaenidae

 

عقرب ماهی ریش دار

 نام فارسی  عقرب ماهی ریش دار
 نام انگلیسی Bearded scorpionfish 
 نام علمی گونه Scorpaenopsis barbata (ruppell, 1838) 
 خانواده Scorpaenidae

 

 

شوریده بلانگری

 نام فارسی  شوریده بلانگری
 نام انگلیسی  Belanger's croaker
 نام علمی گونه Johnius belangerii (cuvier, 1830)
 خانواده Sciaenidae


 

سه باله شکم منقوط

 نام فارسی  سه باله شکم منقوط
 نام انگلیسی Bellyspot triplefin 
 نام علمی گونه Enneapterygius ventermaculus 
 خانواده tripterygiidae


 

سرخوی بنگال

 نام فارسی  سرخوی بنگال
 نام انگلیسی Bengal snapper 
 نام علمی گونه Lutjanus bengalensis (block, 1790)
 خانواده Lutjanidae

 

 رامک / پوگزنده بنت

 نام فارسی  رامک / پوگزنده بنت
 نام انگلیسی Bennet's stingray 
 نام علمی گونه Dasyatis bennetti (muller & henle, 1841)
 خانواده Dasyatidae


 

بز ماهی

 نام فارسی  بز ماهی
 نام انگلیسی  Bensasi goatfish
 نام علمی گونه ?Upeneus japonicas (houttuyn, 1782)
 خانواده Mullidae

 

چپق ماهی ترکه خمیده

 نام فارسی  چپق ماهی ترکه خمیده
 نام انگلیسی Bentstick pipefish
 نام علمی گونه Trachyrhamphus bicoarctatus (bleeker, 1857)
 خانواده syngnathidae

 

 

ماهی دهان مودار کج دندان

 نام فارسی  ماهی دهان مودار کج دندان
 نام انگلیسی Benttooth bristlemouth 
 نام علمی گونه ?Cyclothone acclinidens (garman, 1899)
 خانواده gonostomatidae

 

کوتر چشم درشت

 نام فارسی  کوتر چشم درشت
 نام انگلیسی Bigeye bartacuda
 نام علمی گونه Sphyraena forsteri (cuvier, 1829)
 خانواده Sphyraenidae


 

شوریده چشم درشت یا سرگنده

 نام فارسی شوریده چشم درشت یا سرگنده
 نام انگلیسی Bigeye croaker 
 نام علمی گونه Pennahia anea (bloch, 1773)
 خانواده Sciaenidae

 

سگ کوسه چشم درشت

 نام فارسی  سگ کوسه چشم درشت
 نام انگلیسی Bigeye hound shark 
 نام علمی گونه Iago omanensis  (norman, 1939)
 خانواده triakidae

 

 

شمسک چشم درشت

 نام فارسی  شمسک چشم درشت
 نام انگلیسی Bigeye ilisha 
 نام علمی گونه Ilisha megaloptera (swainson, 1839)
 خانواده pristigasteridae

 

سرخوی چشم درشت

 نام فارسی  سرخوی چشم درشت
 نام انگلیسی Bigeye snapper 
 نام علمی گونه Lutjanus lutjanus (block, 1790)
 خانواده Lutjanidae

 

گیش چشم درشت

 نام فارسی  گیش چشم درشت
 نام انگلیسی Bigeye trevally 
 نام علمی گونه Caranx sexfasciatus (quoy & gaimard, 1824)
 خانواده Carangidae

 

 

چرب ماهی چشم درشت

 نام فارسی  چرب ماهی چشم درشت
 نام انگلیسی Big-eye unicorn- cod
 نام علمی گونه Bregmaceros rarisquamosus (munro, 1950)
 خانواده bregmacerotidae

 

 

هامور  لکه درشت

 نام فارسی  هامور  لکه درشت
 نام انگلیسی Bigspot grouper 
 نام علمی گونه Epinephelus faveatus (valenciennes, 1828)
 خانواده Serranidae


 

گربه ماهی خاکی،گربه ماهی سیاه

 نام فارسی  گربه ماهی خاکی،گربه ماهی سیاه
 نام انگلیسی Blachtip sea catfish 
 نام علمی گونه Plicofollis dussumieri (valenciennes, 1840)
 خانواده Ariidae

 

 

سرخوی سیاه و سفید

 نام فارسی  سرخوی سیاه و سفید
 نام انگلیسی Black and white snapper
 نام علمی گونه ?Macolor niger (forssal, 1775)
 خانواده Lutjanidae

 

 

اژدها ماهی سیاه

 نام فارسی  اژدها ماهی سیاه
 نام انگلیسی Black dragonfish 
 نام علمی گونه Bathophilus indicus (brauer, 1906) 
 خانواده Stomiidae

 

سرگنده سیاه

 نام فارسی  سرگنده سیاه
 نام انگلیسی Black fathead 
 نام علمی گونه Cubiceps baxteri (mcculloch, 1923)
 خانواده nomeidae

 

 

نیزه ماهی (مارلین) سیاه

 نام فارسی  نیزه ماهی (مارلین) سیاه
 نام انگلیسی Black marlin 
 نام علمی گونه Makaria indica (cuvier, 1832)
 خانواده Istiophoridae

 

 

شبه شوریده دهان سیاه

 نام فارسی  شبه شوریده دهان سیاه
 نام انگلیسی Black mouth croaker
 نام علمی گونه Atrobucca nibe  (Jordan & Thompson 1911)
 خانواده Sciaenidae

 

سارم تیره

 نام فارسی  سارم تیره
 نام انگلیسی Blackbanded trevally 
 نام علمی گونه Seriolina nigrofasciata (ruppel, 1829)
 خانواده Carangidae

 

 

نیم منقار سیاه خط

 نام فارسی  نیم منقار سیاه خط
 نام انگلیسی Black-barred halfbeak 
 نام علمی گونه ?Hemiramphus far (forsskal, 1775)
 خانواده Hemiramphidae

 

 

پروانه ماهی باله سیاه، پروانه ماهی زرد

 نام فارسی  پروانه ماهی باله سیاه، پروانه ماهی زرد
 نام انگلیسی Blackfin butterflyfish 
 نام علمی گونه Chaetodon melapterus (guichenot, 1862)
 خانواده Chaetodontidae


 

گیش باله سیاه

 نام فارسی  گیش باله سیاه
 نام انگلیسی Blackfin scad 
 نام علمی گونه Alepes melanoptera (swainson, 1839)
 خانواده Carangidae 


 

سنگ ماهی باله سیاه

 نام فارسی سنگ ماهی باله سیاه
 نام انگلیسی  Blackfin stonefish
 نام علمی گونه Pseudosynanceia melanostigma (day, 1875)
 خانواده Synanceiidae

 

سر صاف ماهی سر سیاه

 نام فارسی  سر صاف ماهی سر سیاه
 نام انگلیسی Blackhead salmon (Slickhead) 
 نام علمی گونه ?Narcetes stomias (gilbert, 1890) 
 خانواده alepocephalidae 


 

آنتن ماهی دهان سیاه

 نام فارسی  آنتن ماهی دهان سیاه
 نام انگلیسی Blackmouth angler 
 نام علمی گونه Lophiomus setigerus (vahl, 1792)
 خانواده lophidae


 

حلوا سیاه

 نام فارسی حلوا سیاه
 نام انگلیسی blackpomfret 
 نام علمی گونه Parastromateus niger (bloch, 1795)
 خانواده Carangidae

 

درجه دار ماهی خال سیاهی

 نام فارسی  درجه دار ماهی خال سیاهی
 نام انگلیسی Blackspot sergeant 
 نام علمی گونه Abudefduf sordidus (forsskal, 1775) 
 خانواده POMACENTRIDAE


 

کوسه بشت منقوط یا پشت سیاه

 نام فارسی  کوسه بشت منقوط یا پشت سیاه
 نام انگلیسی Blackspot shark 
 نام علمی گونه ? Carcharhinus sealei (pietschman, 1916)
 خانواده Carcharhinidae


 

سرخوی زرد خال سیاه

 نام فارسی  سرخوی زرد خال سیاه
 نام انگلیسی Blackspot snapper 
 نام علمی گونه Lutjanus fulviflamma (forssal, 1775)
 خانواده Lutjanidae


 

راشگو شش رشته ( خالدار)

 نام فارسی  راشگو شش رشته ( خالدار)
 نام انگلیسی Blackspot threadfin 
 نام علمی گونه Polydactylus sextarius (block & Schneider, 1801)
 خانواده Polynemidae

 

سفره ماهی برقی لکه سیاه

 نام فارسی  سفره ماهی برقی لکه سیاه
 نام انگلیسی  Blackspotted numbfish
 نام علمی گونه Narcine timlei (bloch & schnieder, 1801)
 خانواده narcinidae

 

خنو زرد باله یا سیاه خال (دختر ناخدا)

 نام فارسی  خنو زرد باله یا سیاه خال (دختر ناخدا)
 نام انگلیسی  Blackspotted rubberlip
 نام علمی گونه Plectorhinchus gaterinus (forsskal, 1775) 
 خانواده Haemulidae


 

پشت خالدار نوار سیاه

 نام فارسی  پشت خالدار نوار سیاه
 نام انگلیسی Blackstripe dottyback 
 نام علمی گونه Pseudochromis nigrovittatus (boulenger, 1897)
 خانواده pseudochromidae

 

کوتر باله سیاه

 نام فارسی  کوتر باله سیاه
 نام انگلیسی Blacktail barracuda 
 نام علمی گونه Sphyraena qenie (klunzinger, 1870)
 خانواده Sphyraenidae


 

سرخوی دم سیاه

 نام فارسی  سرخوی دم سیاه
 نام انگلیسی Blacktail snapper 
 نام علمی گونه Lutjanus fulvus (schnieder, 1801)
 خانواده Lutjanidae

 

گوبی حلق سیاه

 نام فارسی  گوبی حلق سیاه
 نام انگلیسی Blackthroat goby
 نام علمی گونه Favonigobius melanobranchus (fowler, 1934) 
 خانواده Gobiidae


 

کوسه آبسنگی باله سیاه

 نام فارسی  کوسه آبسنگی باله سیاه
 نام انگلیسی  Blacktip reef shark
 نام علمی گونه Carcharhinus melanopterus (quoy & gaimard, 1824)
 خانواده Carcharhinidae


 

ساردین دم سیاه

 نام فارسی  ساردین دم سیاه
 نام انگلیسی  Blacktip sardinella
 نام علمی گونه Sardinella melanura (cuvier, 1829) 
 خانواده Sardinella melanura (cuvier, 1829) 


 

کوسه باله سیاه

 نام فارسی  کوسه باله سیاه
 نام انگلیسی Blacktip shark 
 نام علمی گونه Carcharhinus limbatus (muller & henle, 1839)
 خانواده Carcharhinidae


 

گیش دم سیاه

 نام فارسی  گیش دم سیاه
 نام انگلیسی Blacktip trevally 
 نام علمی گونه Caranx heberi (Bennett, 1830)
 خانواده Carangidae

 

پو لکه دار

 نام فارسی  پو لکه دار
 نام انگلیسی Bleeker's whipray 
 نام علمی گونه Himantura bleekeri (blyth, 1800)
 خانواده