ماهی های خلیج فارس و دریای عمان - 2

IRANAQUA، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، IRANAQUA

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

ماهی های خلیج فارس و دریای عمان - 2

 

ماهی های خلیج فارس و دریای عمان - 2

 

گوبی شنی لکه دار 

 نام فارسی  گوبی شنی لکه دار
 نام انگلیسی Blotched sandgoby 
 نام علمی گونه Fusigobius inframaculatus (randall, 1994) 
 خانواده Gobiidae 


 

گوبی میگویی لکه دار

 نام فارسی  گوبی میگویی لکه دار
 نام انگلیسی blotchy shrimpgoby 
 نام علمی گونه Amblyeleotris periophthalma (bleeker, 1853)
 خانواده Gobidae


 

سرخوی قهوه ای، سرخوی لب کلفت

 نام فارسی سرخوی قهوه ای، سرخوی لب کلفت
 نام انگلیسی Blubberlip snapper
 نام علمی گونه Lutjanus rivulatus (cuvier, 1828)
 خانواده Lutjanidae


 

گیش ماهی

 نام فارسی  گیش ماهی
 نام انگلیسی Bludger travelly
 نام علمی گونه Carangoides gymnostethus (curvier, 1833)
 خانواده Carangidae


 

هامور زرد- آبی

 نام فارسی  هامور زرد- آبی
 نام انگلیسی Blue and yellow grouper
 نام علمی گونه ?Epinephelus flavocaeruleus (lacepede, 1801)
 خانواده Serranidae


 

طوطی ماهی زردپولک (نوار آبی) 

 نام فارسی  طوطی ماهی زردپولک (نوار آبی)
 نام انگلیسی Blue- barred parrotfish
 نام علمی گونه Scarus ghobban (forsskal, 1775)
 خانواده Scaridae


 

سزیو یا تفنگدار آبی

 نام فارسی  سزیو یا تفنگدار آبی
 نام انگلیسی Blue fusilier
 نام علمی گونه Caesio lunaris (cuvier, 1830)
 خانواده Caesionidae 


 

قباد آبی یا منقوط 

 نام فارسی  قباد آبی یا منقوط
 نام انگلیسی Blue mackerel
 نام علمی گونه Scomber austalasicus (cuvier, 1831)
 خانواده Scombridae


 

چرم باله آبی

 نام فارسی  چرم باله آبی
 نام انگلیسی Blue sea chub
 نام علمی گونه Kyphosus cinerascens (forsskal, 1775)
 خانواده Kyphosidae


 

مار ماهی خال ابی

 نام فارسی  مار ماهی خال ابی
 نام انگلیسی Blue- spotted dand driver
 نام علمی گونه Trichonotus setigerus (bloch & Schneider, 1801)
 خانواده trichontidae


 

گیش آبی

 نام فارسی  گیش آبی
 نام انگلیسی Blue trevally
 نام علمی گونه Carangoides ferdau (forsskak, 1775)
 خانواده Carangidae


 

کوسه والی آبی 

 نام فارسی کوسه والی آبی
 نام انگلیسی Blue whale shark
 نام علمی گونه Prionace glauca (Linnaeus, 1758)
 خانواده Carcharhinidae


 

سنگسر نقره ای گونه آبی

 نام فارسی  سنگسر نقره ای گونه آبی
 نام انگلیسی Bluecheek silver grunt
 نام علمی گونه Pomadasys argyreus (valenciennes, 1833)
 خانواده Haemulidae


 

گیش ماهی باله آبی

 نام فارسی  گیش ماهی باله آبی
 نام انگلیسی Bluefin trevally
 نام علمی گونه Caranx melampygus (cuvier, 1833)
 خانواده Carangidae


 

سرخوی خط آبی

 نام فارسی  سرخوی خط آبی
 نام انگلیسی Blueline snapper
 نام علمی گونه Lutjanus coeruleolineatus (ruppell, 1835)
 خانواده Lutjanidae


 

شهری چشم درشت نوار آبی

 نام فارسی  شهری چشم درشت نوار آبی
 نام انگلیسی Blue lined largeeye bream
 نام علمی گونه ?Gymnocranius grandoculis (valenciennes, 1830)
 خانواده Lethrinidae


 

سوف سنگی پوزه آبی 

 نام فارسی  سوف سنگی پوزه آبی
 نام انگلیسی blue nose and perch
 نام علمی گونه Parapercis alboguttata (gunther, 1872)
 خانواده pinguipedidae


 

لوله ماهی لکه آبی

 نام فارسی  لوله ماهی لکه آبی
 نام انگلیسی Bluespeckled pipefish
 نام علمی گونه Hippichthys cyanospilus (bleeker, 1854)
 خانواده syngnathidae


 

کفال لکه آبی

 نام فارسی  کفال لکه آبی
 نام انگلیسی Blue spot mullet
 نام علمی گونه Valamugil seheli (forsskal, 1775)
 خانواده Mugilidae


 

سرخوی خال آبی

 نام فارسی  سرخوی خال آبی
 نام انگلیسی Blue Spotted boxfish
 نام علمی گونه Pristipomoides filamentosus (valenciennes, 1830)
 خانواده Lutjanidae


 

پوفی ماهی خال آبی

 نام فارسی  پوفی ماهی خال آبی
 نام انگلیسی Bluespotted puffer (Sharpnose)
 نام علمی گونه ?Canthigaster solandri (Richardson, 1845)
 خانواده Tetraodontidae


 

زمرد ماهی دم جارویی رگه آبی

 نام فارسی  زمرد ماهی دم جارویی رگه آبی
 نام انگلیسی Bluestreak cleaner wrasse
 نام علمی گونه Labroides dimidiatus (valenciennes, 1839)
 خانواده Labridae


 

هرینگ نوار آبی 

 نام فارسی  هرینگ نوار آبی
 نام انگلیسی Bluestripe herring
 نام علمی گونه Herklotsichthys quadrimaculatus (ruppell, 1837)
 خانواده Clupeidae


 

لوله ماهی خط آبی

 نام فارسی  لوله ماهی خط آبی
 نام انگلیسی Blue Stripe pipe fish
 نام علمی گونه Doryrhamphus excises (kaup, 1856)
 خانواده syngnathidae


 

کفال دم آبی

 نام فارسی  کفال دم آبی
 نام انگلیسی Blue tail mullet
 نام علمی گونه Valamugil buchanani (bleeker, 1853)
 خانواده Mugilidae


 

صندوق ماهی دم آبی 

 نام فارسی  صندوق ماهی دم آبی
 نام انگلیسی Bluetail trunkfish
 نام علمی گونه Osteacion cyanurus (ruppell, 1828)
 خانواده ostraciidae


 

حسون پوزه گرد (بی پوزه)

 نام فارسی  حسون پوزه گرد (بی پوزه)
 نام انگلیسی Bluntnose lizardfish
 نام علمی گونه Trachnocephalus myops (forster, 1801)
 خانواده Synodontidae


 

مار ماهی حفار بی پوزه 

 نام فارسی  مار ماهی حفار بی پوزه
 نام انگلیسی Bluntnose snake eel
 نام علمی گونه Ophichthus apicalis (Bennett, 1830)
 خانواده ophichthidae


 

اردک ماهی بمبئی 

 نام فارسی  اردک ماهی بمبئی
 نام انگلیسی Bombay duck
 نام علمی گونه Harpadon nehereus (Hamilton- Buchanan, 1822)
 خانواده Synodontidae


 

گیتار ماهی دهان کمانی، سوس کوسه ای 

 نام فارسی  گیتار ماهی دهان کمانی، سوس کوسه ای
 نام انگلیسی Bowmouth guitarfish
 نام علمی گونه Rhina ancylostoma (bloch & chneider, 1801)
 خانواده Rhinobatidae


 

چرم باله برنجین 

 نام فارسی  چرم باله برنجین
 نام انگلیسی Brassy chub 
 نام علمی گونه Kyphosus vaigiensis (quoy & gaimard, 1824)
 خانواده Kyphosidae


 

دهان لانه ماهی افسار دار 

 نام فارسی  دهان لانه ماهی افسار دار
 نام انگلیسی Bridled cardinalfish 
 نام علمی گونه Apogon franatus (valenciennes, 1832)
 خانواده Apogonidae


 

آرواره ماهی طنابی 

 نام فارسی  آرواره ماهی طنابی
 نام انگلیسی Bridled jawfish
 نام علمی گونه Opistognathus nigromarginatus (ruppell, 1830)
 خانواده opistognathidae


 

سوهان ماهی زبر دام 

 نام فارسی  سوهان ماهی زبر دام
 نام انگلیسی Bristle- tail filefish
 نام علمی گونه Acreichthys tomentosus (Linnaeus, 1758)
 خانواده Monacanthidae


 

کفال عریض دهان

 نام فارسی  کفال عریض دهان
 نام انگلیسی Broad- mouthed mullet
 نام علمی گونه ?Liza parmata (cantor, 1849)
 خانواده Mugilidae


 

کاردینال کمربندی 

 نام فارسی  کاردینال کمربندی
 نام انگلیسی Broadbanded cardinalfish
 نام علمی گونه Apogon fasciatus (white, 1790)
 خانواده Apogonidae


 

سنگسر نوار طلایی

 نام فارسی  سنگسر نوار طلایی
 نام انگلیسی Bronzestriped grunt
 نام علمی گونه Pomadasys taeniatus (Mckay & randall, 1995)
 خانواده Haemulidae


 

زمرد ماهی دم جارویی

 نام فارسی  زمرد ماهی دم جارویی
 نام انگلیسی Broomtail wrasse
 نام علمی گونه Cheilinus lunulatus (forsskal, 1775)
 خانواده Labridae


 

چرم باله قهوه ای 

 نام فارسی  چرم باله قهوه ای
 نام انگلیسی Brown chub
 نام علمی گونه Kyphosus bigibbus (lacepede, 1802)
 خانواده Kyphosidae


 

کفشک چپ رخ قهوه ای 

 نام فارسی  کفشک چپ رخ قهوه ای
 نام انگلیسی Brown flounder
 نام علمی گونه Arnoglossus aspilos (bleeker, 1851)
 خانواده Bothidae


 

هامور مرمری قهوه ای 

 نام فارسی  هامور مرمری قهوه ای
 نام انگلیسی Brown- marbled grouper 
 نام علمی گونه Epinephelus fuscoguttatus (forsskal, 1775)
 خانواده Serranidae


 

گیش ماهی پشت قهوه ای

 نام فارسی  گیش ماهی پشت قهوه ای
 نام انگلیسی Brownback trevally
 نام علمی گونه Carangoides praeustus (bennet, 1830)
 خانواده Carangidae


 

گربه کوسه نوار قهوه ای 

 نام فارسی گربه کوسه نوار قهوه ای
 نام انگلیسی Brownbanded bambooshark
 نام علمی گونه chiloscyllium punctatum (muller & henle, 1839)
 خانواده Hemiscylliidae


 

هامور منقوط قهوه ای

 نام فارسی  هامور منقوط قهوه ای
 نام انگلیسی Brownspotted grouper
 نام علمی گونه Epinephelus chlorostigma (valenciennes, 1826)
 خانواده Serranidae


 

سرخوی قرمز نوار قهوه ای

 نام فارسی  سرخوی قرمز نوار قهوه ای
 نام انگلیسی Brown Stripe red snapper
 نام علمی گونه Lutjanus vita (quoy & gaimard, 1824)
 خانواده Lutjanidae


 

حسون پولک درشت

 نام فارسی  حسون پولک درشت
 نام انگلیسی Brushtooth lizardfish
 نام علمی گونه Saurida undosquamis (Richardson, 1848)
 خانواده Synodontidae


 

زمرد ماهی باله حبابی، چرگوک

 نام فارسی زمرد ماهی باله حبابی، چرگوک
 نام انگلیسی Bubblefin wrasse
 نام علمی گونه Halichoeres nigrescens (bloch & Schneider, 1801)
 خانواده Labridae


 

موتوی پوزه کوتاه، آنچوی دزد دریایی 

 نام فارسی  موتوی پوزه کوتاه، آنچوی دزد دریایی
 نام انگلیسی Buccaneer anchovy
 نام علمی گونه Encrasicholina punctifer (fowler, 1938)
 خانواده engraulidae


 

کوسه بزرگ، گاو کوسه 

 نام فارسی  کوسه بزرگ، گاو کوسه
 نام انگلیسی Bull shark
 نام علمی گونه Carcharhinus leucas (valenciennes, 1839)
 خانواده Carcharhinidae


 

صخره پرک سرگنده

 نام فارسی  صخره پرک سرگنده
 نام انگلیسی Bullhead rock skipper
 نام علمی گونه Blenniella periophthalmus (valenciiennes, 1836)
 خانواده blenniidae
 

 

خروسک ماهی شاخ گاوی 

 نام فارسی  خروسک ماهی شاخ گاوی
 نام انگلیسی Bullhorn gurnard
 نام علمی گونه Lepidotrigla bispinosa (steindachne, 1989)
 خانواده Triglidae


 

کاردینال چشم گاوی 

 نام فارسی  کاردینال چشم گاوی
 نام انگلیسی Bullseye cardinalfish
 نام علمی گونه Apogon nigripinnis (cuvier, 1828)
 خانواده Apogonidae


 

گیش ماهی 

 نام فارسی  گیش ماهی
 نام انگلیسی Bumpnose trevally
 نام علمی گونه Carangoides hedlandensis (whitley, 1934)
 خانواده Carangidae


 

گبی حفار

 نام فارسی  گبی حفار
 نام انگلیسی Burrowing goby
 نام علمی گونه Trypauchen vagina (bloch & Schneider, 1801)
 خانواده Gobiidae


 

طبال ماهی قناری 

 نام فارسی  طبال ماهی قناری
 نام انگلیسی Canary drum
 نام علمی گونه Umbrina canariensis (valenciennes, 1843)
 خانواده Sciaenidae


 

دهان لانه یا کاردینال ماهی 

 نام فارسی  دهان لانه یا کاردینال ماهی
 نام انگلیسی Cardinal Fish
 نام علمی گونه Apogon gularis (fraser & lachner, 1984)
 خانواده Apogonidae


 

زمین کن 

 نام فارسی  زمین کن
 نام انگلیسی Celebes flathead
 نام علمی گونه Thysanophrys celebica (bleeker, 1854)
 خانواده Platycephalidae


 

 

گواف کوچک 

 نام فارسی گواف کوچک
 نام انگلیسی chacunda gizzard- shad
 نام علمی گونه Anodontostoma chacunda (Hamilton& Buchanan, 1822)
 خانواده Clupeidae


 

گوبی 

 نام فارسی  گوبی
 نام انگلیسی Checkered goby
 نام علمی گونه Gobiopsis canalis (lachner & mckinney, 1978)
 خانواده Gobiidae


 

بلنی گونه لکدار 

 نام فارسی  بلنی گونه لکدار
 نام انگلیسی Cheek Spot blenny
 نام علمی گونه Parablennius opercularis (murry, 1887)
 خانواده blenniidae


 

حلوا سفید چینی

 نام فارسی  حلوا سفید چینی
 نام انگلیسی Chinese silver pomfret
 نام علمی گونه Pampus chinensis (euphrasoen, 1788)
 خانواده Stromateidae


 

زمرد ماهی

 نام فارسی  زمرد ماهی
 نام انگلیسی Chiseltooth wrasse 
 نام علمی گونه Pseododax moluccanus (valenciennes, 1839)
 خانواده Labridae


 

قباد ژاپنی

 نام فارسی  قباد ژاپنی
 نام انگلیسی Chub mackerel
 نام علمی گونه Scomber japonicas (houttuyn, 1782)
 خانواده Scombridae


 

بزماهی قرمز لکه زرد

 نام فارسی  بزماهی قرمز لکه زرد
 نام انگلیسی Cinnabar goatfish
 نام علمی گونه Parupeneus heptacanthus (lacepede, 1801)
 خانواده Mullidae


 

گوبی دلقکی لیمویی 

 نام فارسی  گوبی دلقکی لیمویی
 نام انگلیسی Citron clowngoby
 نام علمی گونه Gobiodon citrinus (ruppell, 1830)
 خانواده Gobiidae


 

دلقک (شقایق ) ماهی کلارک 

 نام فارسی  دلقک (شقایق ) ماهی کلارک
 نام انگلیسی clark's anemonefish
 نام علمی گونه Amphiprion clarkii (Bennett, 1830)
 خانواده Pomacentridae


 

گیش شکم شیاری 

 نام فارسی  گیش شکم شیاری
 نام انگلیسی Cleftbelly trevally
 نام علمی گونه Atropus atropos (bloch & Schneider, 1801)
 خانواده Carangidae


 

زمرد ماهی تاج دار

 نام فارسی  زمرد ماهی تاج دار
 نام انگلیسی Clown wrasse
 نام علمی گونه Coris aygula (lacepede, 1801)
 خانواده Labridae


 

شورت ماهی پا چنبری 

 نام فارسی  شورت ماهی پا چنبری
 نام انگلیسی Clubfoot sillago
 نام علمی گونه Sillago chondropus (bleeker, 1849)
 خانواده Sillaginidae


 

سوکلا

 نام فارسی  سوکلا
 نام انگلیسی Cobia
 نام علمی گونه Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766)
 خانواده Rachycentridae


 

سنگسر خروسی 

 نام فارسی  سنگسر خروسی
 نام انگلیسی Cock grunt
 نام علمی گونه Pomadasys multimaculatum (playfair, 1866)
 خانواده Haemulidae


 

زمرد ماهی دم 

 نام فارسی  زمرد ماهی دم 
 نام انگلیسی Cocktail wrasse
 نام علمی گونه Pteragogus flagellifer (valenciennes, 1839)
 خانواده Labridae


 

آنچوی یا موتو

 نام فارسی  آنچوی یا موتو
 نام انگلیسی Commerson's anchovy
 نام علمی گونه Stolephorus commersonii (lacepede, 1803)
 خانواده engraulidae


 

کفشک 

 نام فارسی  کفشک
 نام انگلیسی Commerson sole
 نام علمی گونه Synaptura commersonnii (lacepede, 1802)
 خانواده Soleidae


 

سرخوی نوار آبی معمولی

 نام فارسی  سرخوی نوار آبی معمولی
 نام انگلیسی Common bluestripe snapper
 نام علمی گونه ?Lutjanus kasmira (forssal, 1775)
 خانواده Lutjanidae


 

گالیت، دلفین ماهی معمولی 

 نام فارسی  گالیت، دلفین ماهی معمولی
 نام انگلیسی Common dolphin fish
 نام علمی گونه Coryphaena hippurus (linnaeus, 1758)
 خانواده Coryphaenidae


 

گوبی باله چین دار معمولی

 نام فارسی  گوبی باله چین دار معمولی
 نام انگلیسی Common frillfin goby
 نام علمی گونه Bathygobius fuscus  (ruppell, 1830)
 خانواده Gobiidae


 

طوطی ماهی معمولی

 نام فارسی  طوطی ماهی معمولی
 نام انگلیسی Common parrotfish
 نام علمی گونه Scarus psittacus (forsskal, 1775)
 خانواده Scaridae


 

پنجزاری معمولی یا بزرگ

 نام فارسی  پنجزاری معمولی یا بزرگ
 نام انگلیسی Common ponyfish
 نام علمی گونه Leiognathus equulus (forsskal, 1775)
 خانواده Leiognathidae


 

چغوک نقره ای معمولی

 نام فارسی  چغوک نقره ای معمولی
 نام انگلیسی Common silver biddy
 نام علمی گونه Gerres oyena (forsskal, 1775)
 خانواده Gerreidae


 

شمسک پهن

 نام فارسی شمسک پهن
 نام انگلیسی Compressed ilisha
 نام علمی گونه Ilisha compressa  (randall, 1994)
 خانواده pristigasteridae


 

نیم منقار ( چینگو)

 نام فارسی  نیم منقار ( چینگو)
 نام انگلیسی Congaturi halfbeak
 نام علمی گونه Hyporhamphus limbatus (valienciennnes, 1846)
 خانواده Hemiramphidae


 

جراح ماهی شش  خط 

 نام فارسی  جراح ماهی شش  خط
 نام انگلیسی convict surgeonfish
 نام علمی گونه Acanthurus triostegus (Linnaeus, 1758)
 خانواده Acanthuridae


 

کفشک گور خری

 نام فارسی  کفشک گور خری
 نام انگلیسی Convict zebra sole
 نام علمی گونه Zebrias captivus (randall, 1995)
 خانواده Soleidae


 

دهان لانه ماهی کوک

 نام فارسی  دهان لانه ماهی کوک
 نام انگلیسی Cook's cardinalfish
 نام علمی گونه Apogon cookie (macleay, 1881)
 خانواده Apogonidae


 

بلنی مرجانی

 نام فارسی  بلنی مرجانی
 نام انگلیسی Coral blenny
 نام علمی گونه ?Istiblenius edentulous (forster & Schneider, 1801)
 خانواده blenniidae


 

هامور یا سمن مرجانی

 نام فارسی  هامور یا سمن مرجانی
 نام انگلیسی Coral hind
 نام علمی گونه Cephalopholis miniata (forsskal, 1775)
 خانواده Serranidae


 

گیش درخشان، گیش ساحلی 

 نام فارسی  گیش درخشان، گیش ساحلی
 نام انگلیسی Coastal trevally
 نام علمی گونه Carangoides coeruleopinnatus (ruppell, 1830)
 خانواده Carangidae


 

پودم پری، شلاق ماهی دم گاوی

 نام فارسی  پودم پری، شلاق ماهی دم گاوی
 نام انگلیسی Cowtail stingray
 نام علمی گونه Pastinachus sephen (forsskal, 1775)
 خانواده Dasyatidae


 

خنو هلالی 

 نام فارسی  خنو هلالی
 نام انگلیسی Crescent sweetlip
 نام علمی گونه Pletorhinchus cinctus (temmink & schlegel, 1843)
 خانواده Haemulidae


 

سرخوی خونی 

 نام فارسی  سرخوی خونی
 نام انگلیسی Crimson snapper
 نام علمی گونه Lutjanus erthropterus (bloch, 1790)
 خانواده Lutjanidae


 

زمین کم تمساحی

 نام فارسی زمین کم تمساحی
 نام انگلیسی Crocodile flathead
 نام علمی گونه Cociella crocodile (tilesius, 1812)
 خانواده Platycephalidae


 

سنجاب ماهی تاجی

 نام فارسی  سنجاب ماهی تاجی
 نام انگلیسی Crown squirrelfish
 نام علمی گونه Sargocentron diadema (lacepede, 1801)
 خانواده Holocentridae


 

رنگین کمان ماهی تک نوار

 نام فارسی  رنگین کمان ماهی تک نوار
 نام انگلیسی Cutribbon (Brokenline) wrasse
 نام علمی گونه Stethojulis interrupta (bleeker, 1851)
 خانواده Labridae


 

مار ماهی درنده تیز دندان 

 نام فارسی مار ماهی درنده تیز دندان
 نام انگلیسی Daggertooth pike conger
 نام علمی گونه Muraenesox cinereus (forsskal, 1775)
 خانواده Muraenesocidae


 

طوطی ماهی گل داوودی 

 نام فارسی  طوطی ماهی گل داوودی
 نام انگلیسی Daisy parrotifish
 نام علمی گونه chlorurus sordidus (forsskal, 1775)
 خانواده Scaridae


 

زنبور ماهی

 نام فارسی  زنبور ماهی
 نام انگلیسی Darco waspfish
 نام علمی گونه Pseudovespicula dracaena (cuvier, 1829)
 خانواده Tetraodontidae


 

پروانه ماهی تیره ( قهوه ای)

 نام فارسی  پروانه ماهی تیره ( قهوه ای)
 نام انگلیسی Dark butterfly fish
 نام علمی گونه Chaeroton nigropunctatus (sauvage, 1880)
 خانواده Chaetodontidae


 

دوشیزه ماهی سیاه

 نام فارسی  دوشیزه ماهی سیاه
 نام انگلیسی Dark damsel
 نام علمی گونه Pomacentrus aquilus (allen & randallm 1980)
 خانواده pomacentridae


 

مارماهی باله تیره

 نام فارسی  مارماهی باله تیره
 نام انگلیسی Dark fin cusk eel
 نام علمی گونه Neobythites stefanovi (nilsen & uiblein, 1993)
 خانواده ophidiidae


 

گوبی شنی لکه دار 

 نام فارسی  گوبی شنی لکه دار
 نام انگلیسی Blotched sandgoby 
 نام علمی گونه Fusigobius inframaculatus (randall, 1994) 
 خانواده Gobiidae 


 

گوبی شنی لکه دار 

 نام فارسی  گوبی شنی لکه دار
 نام انگلیسی Blotched sandgoby 
 نام علمی گونه Fusigobius inframaculatus (randall, 1994) 
 خانواده Gobiidae 


 

گوبی شنی لکه دار 

 نام فارسی  گوبی شنی لکه دار
 نام انگلیسی Blotched sandgoby 
 نام علمی گونه Fusigobius inframaculatus (randall, 1994) 
 خانواده Gobiidae