نشریات و مجلات صنعت شیلات ، آبزی پروری و صید و ماهیگیری

شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصص , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

یک‌شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
Sunday, March 24, 2019

نشریات و مجلات صنعت شیلات ، آبزی پروری و صید و ماهیگیری

 

 

نشریات و مجلات صنعت شیلات ، آبزی پروری و صید و ماهیگیری
 بولتن اتحادیه صادر کنندگان آبزیان ایران
 تازه های آبزی پروری آسیا

 فصلنامه علمی ، پژوهشی علوم و فنون شیلات

http://jfst.modares.ac.ir/

 مجله بهره برداری و پرورش آبزیان

http://japu.gau.ac.ir/

 فصلنامه علمی ، پژوهشی دنیای آبزیان

 seafoodsource

http://www.seafoodsource.com/

 infofish

http://infofish.org/v2/

 fish farme

http://www.fishupdate.com/category/aquaculture/fish-farmer-magazine/

 مجله علمی پژوهشی شیلات و آبزیان

http://jaf.iauba.ac.ir/

 مجله دنیای آبزیان

http://iranfish.persiangig.com/

 نشریه توسعه آبزی پروری

http://aqudev.liau.ac.ir/

 مجله علمی شیلات ایران

http://isfj.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1

 نشریه شیلات

https://jfisheries.ut.ac.ir/

 مجله علمی پژوهشی زیست شناسی دریا

http://jmb.iauahvaz.ac.ir/

 فصلنامه زیست شناسی دریا

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4346

 نشریه علمی ، پژوهشی اقیانوس شناسی

http://joc.inio.ac.ir/

 نشریه بوم شناسی آبزیان

http://jae.hormozgan.ac.ir/

 ماهنامه تخصصی شیلات و آبزی پروری

 نشریه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

http://japb.guilan.ac.ir/