پژوهشکده میگوی کشور

اولین مرجع علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران،شیلات،آبزیان، آبزی،خوراک آبزیان، ماهی،میگو، تن ماهی،کنسرو ماهی، صید،صیادی، صیدگاه،ماهیگیری،دامپزشکی،کلینیک آبزیان، متخصص آبزیان، رستوران های شیلاتی،خدمات کارشناسی،همکاران شیلاتی،ماشین آلات،گرمابی،سردآبی،ماهیان زینتی،صدف،مروارید،لارو،کشتی،لنج،قایق،Fish,Fisheries,Aqua,Aquaculture,Fishing,Feed,Shrimp,Veterinarian,Professional services, Aquaculture specialisy,Hydrothermal,Hot water,Scroll,Cold water,ornamental fish,oysters,Pearls,Larva,Ship,Boat,Boats,Tuna,

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

پنج‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
Thursday, April 15, 2021

پژوهشکده میگوی کشور

 

تاریخچه :
مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج فارس در سال 1356 تأسیس گردید. فعالیتهای تحقیقاتی این مرکز از بهمن ماه همان سال آغازگردید . این فعالیتها در قالب طرح تحقیقاتی منطقه ای ارزیابی ذخایر شیلاتی خلیج فارس با همکاری شش کشور حوزه خلیج فــــــارس (عربستان سعودی ، کویت ، عراق ، قطر ، بحرین و امارات متحــــــده عربی) و مشــــارکت سازمان خــــوارباروکشاورزی جهانی (فائو) انجام پذیرفت . پس از پایان طرح منطقه ای ، از سال 1358 مرکز فعالیتهای تحقیقاتی خود را در خصوص میگو متمرکز نمود و با استفاده از اطلاعات حاصل از این ذخیره ، محدودیت هایی جهت ممنوعیت صید در ماههای تخمریزی برای حفاظت بهتر از این آبزی به مورد اجرا گذاشت. در سالهای بعد پروژه هایی در خصوص امکان تکثیر و پرورش میگوی ببری سبز ، ارزیابی ذخایر کفزیان ، بیولوژی گونه های کفزی در معرض خطر ، امکان صید گونه های سطحزی توسط تور ترال میان آبی و پرساین ، تهیه سیستم آمار آبزیان ، آلودگیهای آلی و معدنی ، بررسی و شناسایی بیماریهای میگو ، مولد سازی میگو ، بالا بردن تولید لارو از هر مولد ، بالا بردن توان تولیداستخرهای پرورشی ، پایش اثرات متقابل پساب ناشی ازاستخرهای پرورشی برمحیط زیست دریائی رااجرانموده است . در حال حاضر این مرکز با نام پژوهشکده میگوی کشور فعالیت می نماید

اهداف پژوهشکده میگو:

1- ارتقاء سطح مدیریت آبزی پروری میگودرمناطق شیلاتی کشورازطریق توسعه پژوهش های علمی پیرامون تکثیرمصنوعی ، پرورش ، مولدسازی وتغذیه گونه های مختلف میگوی بومی وغیربومی

2- ارتقاء دانش بیولوژیکی ازنظرشیلاتی درکشورازطریق گسترش پژوهش درزمینه های چرخه حیات ، ترکیب ، فراوانی ، پراکنش ومیزان زی توده زنده گونه های مختلف آبزیان قابل برداشت ، پویائی جمعیت و حفاظت ازذخایرآنان به ویژه میگووسایرکفزیان درآبهای حوزه فعالیت

3- مشارکت درافزایش تولید ، برداشت اصولی ومسئولانه ازمنابع آبزیان درآبهای دریائی وداخل کشورازطریق توسعه تحقیقات کاربردی میگوشامل مدیریت بهداشت وبیماریها ، حفاظت ازذخایرژنتیکی وبهره گیری ازعلوم جدید ازجمله زیست فن آوری وفن آوری نانو وفراوری محصولات میگوی پرورشی

وظایف:

اهم شرح وظایف پژوهشکده میگو به شرح مواردذیل می باشد :

· تحقیق و بررسی بیولوژی و ذخایر گونه های آبزیان خلیج فارس

· شناسایی و معرفی تکنیک های تکثیر و پرورش گونه های مختلف

· تحقیق در زمینه روش های مدیریت بهداشتی، تشخیص، پیشگیری، درمان و کنترل بیماریهای میگو

· بررسی و تحقیق درخصوص تغذیه و ساخت غذای میگوهای پرورشی

· بررسی امکان معرفی و سازگار نمودن گونه های میگوهای پرورشی غیر بومی به منظور توسعه پرورشی میگو در سواحل

· بررسی و شناسایی منابع آبی مستعد پرورش میگو در سواحل کشور

· بررسی و تحقیق در زمینه اکولوژی منابع آبی و استخرهای مزارع پرورش میگو

· مطالعه سیستم های مختلف تکثیر و پرورش میگو در جهان و معرفی روش های بهینه آن در ایران.

· بررسی اثرات متقابل زیست محیطی ناشی از فعالیت کارگاه تکثیر و پرورش میگو

· تحقیق در زمینه کاربرد و اثرات داروها و مواد شیمیایی قابل استفاده در صنعت تکثیر و پرورش میگو

· میگو.بررسی و انجام تحقیق پیرامون اصلاح نژاد میگوهای پرورشی ایران

· تحقیق و بررسی در زمینه ژنتیک مولکولی گونه های میگو برای تشکیل بانک ژن

· شناسایی و استفاده از روشهای تشخیص سریع در تشخیص بیماریهای میگو.

· بررسی و زمینه استاندارد سازی ادوات و روش های صیادی جهت بهره برداری پایدار از منابع آبزی خلیج فارس

· تحقیق و بررسی در زمینه تولید میگوهای (SPR, SPF)15- تحقیق و بررسی گونه های میگوهای پرورشی عاری از بیماری و مقاوم به بیماریهای خاص.

· تحقیق و بررسی در زمینه تولید و کاربرد پروبیوتیک در میگو.

· تعیین و اعلام ممنوعیت های زمانی و مکانی گونه های تجاری آبزیان خلیج فارس.

· انجام پایش های مستمر از میزان الگوی بهره برداری گونه های تجاری آبزیان خلیج فارس.

· انجام مطالعات اقتصادی و اجتماعی فعالیت های صید و صیادی و تکثیر و پرورش آبزیان خلیج فارس.

· تعیین پارامترهای زیستی(رشد ، مرگ و میر) گونه های اقتصادی خلیج فارس.

· برآورد میزان توده زنده گونه های اقتصادی خلیج فارس.

· تعیین حداکثر میزان قابل برداشت مجاز گونه های اقتصادی خلیج فارس.

· انجام تحقیقات خصوصیات زیستی آبزیان از قبیل تولید و مثل ، تغذیه و ... به منظور ارائه نتایج مطالعات و اعمال مدیریت بر ذخیره.

· تحقیق و بررسی تولید فرآورده های بیولوژیک از باقی مانده سخت پوستان و میگوهای پرورشی و دریایی

 

                                                                                                                            ورود به سایت

 

 

 

 

 

 

 

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf