مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ( گرگان )

اولین مرجع علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران،شیلات،آبزیان، آبزی،خوراک آبزیان، ماهی،میگو، تن ماهی،کنسرو ماهی، صید،صیادی، صیدگاه،ماهیگیری،دامپزشکی،کلینیک آبزیان، متخصص آبزیان، رستوران های شیلاتی،خدمات کارشناسی،همکاران شیلاتی،ماشین آلات،گرمابی،سردآبی،ماهیان زینتی،صدف،مروارید،لارو،کشتی،لنج،قایق،Fish,Fisheries,Aqua,Aquaculture,Fishing,Feed,Shrimp,Veterinarian,Professional services, Aquaculture specialisy,Hydrothermal,Hot water,Scroll,Cold water,ornamental fish,oysters,Pearls,Larva,Ship,Boat,Boats,Tuna,

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ( گرگان )

 

مقدمه :

ذخاير درياها در مقايسه با افزايش رو به رشد جمعيت و تقاضاي روز افزون احتياجات غذايي بسيار محدود بوده و سير نزولي خود را طي مي كند و امكان از بين رفتن بخشي از ذخاير فعلي نيز وجود دارد . بنابراين ايجاد تدابيري براي بازسازي ذخاير و نيز مطالعه علمي و كاربردي منابع آبهاي داخلي را كه از دير باز بعنوان مكمل ذخاير دريا و يكي از منابع اصلي تامين نيازهاي غذايي و محل اشتغال جوامع بشري مطرح بوده است را ضروري مي نمايد و حفاظت و بازسازي ذخاير بهره برداري پايدار از آن منابع امري اجتناب ناپذير خواهد بود و فعاليتهاي شيلاتي و همچنين بهره برداري مسئولانه از آبهاي داخلي نياز به مديريت قوي و قانونمند و فراگير مي باشد كه بدون تحقيقات كاربردي با رهبري واحد ، دست يابي به اهداف مورد نظر با مشكل مواجه مي گردد بر اين اساس برابر مصوبه هيات مديره شيلات ايران در سال 1379 به عنوان ايستگاه تحقيقاتي مستقل و در سال 1380 به عنوان مركز مستقل در استان گلستان تشكيل گرديد

تاريخچه :

ـ سابقه فعاليتهاي تحقيقاتي شيلات در استان گلستان به سال 1366 بر مي گردد كه با عنوان ايستگاه تحقيقاتي قره سو زير نظر مركز تحقيقات مازندران اداره مي شد .

ـ در سال 1379 به ايستگاه تحقيقاتي مستقل وابسته به مؤسسه تحقيقات شيلات ايران ارتقاع يافت.

ـ در سال 1380 پس از تغييرات سازماني و تصويب شوراي گسترش آموزش عالي بعنوان مركز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي ـ گرگان تغير نام يافت و فعاليتهاي تحقيقاتي خود را با روند توسعه فعاليتهاي شيلاتي در حوزه هاي آبهاي داخلي ايران و پاسخگوئي به بخشهاي اجرايي در اين حوزه ادامه داد .

اهداف :

1. انجام تحقيقات كاربردي پيرامون آبزي پروري در آبهاي داخلي جهت تامين غذا و ايجاد زمينه اشتغال جوانان .

2. انجام تحقيقات علمي ـ كاربردي در منابع آبي داخل كشور به منظور حفاظت و بازسازي ذخاير و بهره برداري پايدار از منابع زنده موجود.

3. مطالعه اكوسيستم هاي مختلف آبهاي داخلي از نظر عوامل فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي و انجام مطالعات جامع در خصوص شناسايي منابع آبي مستعد كشت و پرورش آبزيان .

4. انجام تحقيقات كاربردي در زمينه بهداشت و بيماريهاي آبزيان آبهاي داخلي .

5. مطالعه و انجام تحقيقات كاربردي در زمينه ويژگيهاي مناطق تخمريزي و نوزادگاهي زيست آبهاي داخلي به منظور احياء بازسازي و تقويت قابليت هاي محيطي و تغذيه اي آبزيان .

6. مطالعه بيولوژيكي آبزيان اقتصادي از نقطه نظر ساختار جمعيت سن و الگوي رشد و توليدمثل.

7. برآورد ذخاير قابل برداشت منابع آبزي از طريق تحقيقات

8. بررسي و مطالعه گونه هاي جديد با استفاده از مهندسي ژنتيك

                                                                                                                                                                           ورود به سایت

 

 

 

 

 

 


اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf