پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور(اهواز)

اولین مرجع علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران،شیلات،آبزیان، آبزی،خوراک آبزیان، ماهی،میگو، تن ماهی،کنسرو ماهی، صید،صیادی، صیدگاه،ماهیگیری،دامپزشکی،کلینیک آبزیان، متخصص آبزیان، رستوران های شیلاتی،خدمات کارشناسی،همکاران شیلاتی،ماشین آلات،گرمابی،سردآبی،ماهیان زینتی،صدف،مروارید،لارو،کشتی،لنج،قایق،Fish,Fisheries,Aqua,Aquaculture,Fishing,Feed,Shrimp,Veterinarian,Professional services, Aquaculture specialisy,Hydrothermal,Hot water,Scroll,Cold water,ornamental fish,oysters,Pearls,Larva,Ship,Boat,Boats,Tuna,

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
Friday, January 22, 2021

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور(اهواز)

 

تاریخچه

بمنظور شناخت و بالفعل کردن استعدادهای شیلاتی گسترده استان خوزستان مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور فعالیت خود را از سال 1367 و تنها با پنج نفر پرسنل آغاز نمود. اجرای نخستین پروژه تحقیقاتی مصوب مرکز در سال 1368 و با نام تکثیر مصنوعی ماهی بنی شروع گردید. در راستای سیاستهای تحقیقاتی شیلات دامنه فعالیتهای مرکز به آبهای ساحلی استان در خلیج فارس گسترش یافت و لذا در سال 1370 ایستگاه تحقیقاتی ماهشهر به این مرکز پیوست. در حال حاضر تعداد کل پرسنل مرکز 100 نفر می باشد و تاکنون بیش از 101 طرح تحقیقاتی را اجرا نموده و یا در دست اجرا دارد و در حدود 46 پروژه دانشجویی را نیز اجرا نموده است.

فعالیتها

بخش آبزی پروری Aquaculture Dept.

شناسایی و انتخاب گونه های اقتصادی آبزیان منطقه

برنامه ریزی جهت انجام بررسی امکان تکثیر مصنوعی ماهیان دریایی و ماهیان آب شیرین به منظور بازسازی ذخایر و یا پرورش آنها در شرایط مختلف پرورشی

انجام تحقیقات برروی پرورش گونه های با ارزش در استخرهای خاکی، محیطهای محصور و یا قفسهای شناور

بررسی و تعیین رژیم غذایی در شرایط طبیعی و مصنوعی و تعیین احتیاجات و جیره های غذایی آبزیان بومی

تحقیقات جهت بهگزینی نژادهای خالص و تولید مولدین مناسب

این بخش تا کنون 24 پروژه تحقیقاتی و 11 پروژه دانشجویی را انجام داده و 3 پروژه را در دست اجرا دارد

 

                                                                                                                                                      ورود به سایت

 

 

 

 

 

 


اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf