مرکز مرجع آرتیما در منطقه میانی و غربی آسیا (ارومیه)

اولین مرجع علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران،شیلات،آبزیان، آبزی،خوراک آبزیان، ماهی،میگو، تن ماهی،کنسرو ماهی، صید،صیادی، صیدگاه،ماهیگیری،دامپزشکی،کلینیک آبزیان، متخصص آبزیان، رستوران های شیلاتی،خدمات کارشناسی،همکاران شیلاتی،ماشین آلات،گرمابی،سردآبی،ماهیان زینتی،صدف،مروارید،لارو،کشتی،لنج،قایق،Fish,Fisheries,Aqua,Aquaculture,Fishing,Feed,Shrimp,Veterinarian,Professional services, Aquaculture specialisy,Hydrothermal,Hot water,Scroll,Cold water,ornamental fish,oysters,Pearls,Larva,Ship,Boat,Boats,Tuna,

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

مرکز مرجع آرتیما در منطقه میانی و غربی آسیا (ارومیه)

 

تاريخچه مرکز تحقيقات آرتميا:

مر کز تحقيقات آرتميا در سال 1367 با عنوان واحد آبزيان اداره شيلات استان تاسيس گرديده و در سال 1369 بنام مرکز توسعه و بهره برداری آرتميا تغيير نام داد. در سال 1379 نيز با واگذاری اين مرکز به موسسه تحقیقات شيلات ايران به ايستگاه تحقيقات آرتميا تغيير نام داد.در سال 1384 نيز با عنايات آقای دکتر مطلبی به مرکز تحقيقات آرتميای کشور تبديل گرديد. در آينده نزديک اين مرکز به مرکز مرجع آرتميا در منطقه ميانی و غربی آسيا تبديل خواهد شد

اهداف:

توسعه تحقيقات در زمينه برآورد ذخاير و تغييرات جمعيتی آرتميا در منطقه به منظور تدوين اصول بهره برداری بهينه ،بررسی و تعيين سويه های مناسب کيفيت و پرورش آرتميا

ایجاد بانک ژنی از طريق جمع آوری سيست سويه ها و گونه های مختلف، تهيه و تکثير سيست های مناسب جهت پرورش آرتمیا و روتيفر بمنظور توليد سيست و زی توده و استفاده از انها در منابع آبزی پروری ، بررسی هيدروشيمی و هيدروبيولوژی و تعيين مشخصات کليماتولوژيکی و اقليمی درياچه های منابع آرتميا ، تحقيقات پيرامون اصول و روشهای عمل آوری و بهينه سازی سيست آرتميا و روتيفر طبيعی و پرورشی، تحقيقات زيست شناسی ، تنوع زيستی ، ژنتيکی ، چرخه زندگی ، فيزيولوژيکی ، بيوشيميايی و مقاومت به استرسها در انواع گونه های آرتميا، تحقيقات در زمينه چگونگی غنی سازی ، کشت و پرورش در استخرهای خاکی و تعيين نرماتيوها ، توسعه همکاريهای بين المللی و تعامل با دانشگاههاوموسسات عالی

وظايف :

1- استفاده از بيومس آرتميا در تغذيه خرچنگ دراز آب شيرين

2- بررسی امکان توليد و ارزيابی سلکو و سوپر سلکو با توان داخلی کشور

3- بررسی استرين های پلی پلوييد آرتميا اروميانا

4- پرورش سويه های مختلف آرتميا در کشور و مقايسه آنها از نظر سيست زايی

5- بررسی روشهای مختلف تغذيه بر ارزش غذايی آرتميا

6- مطالعه عوامل تنظيم اسمزی در اگزوپوديتهای آرتميا اروميانا

7- بررسی تغذيه و عوامل محيطی بر ميزان سيست زايی آرتميا اروميانا در شرايط پرورشی

8- ارزيابی کيفی سيست دکپسوله قابل هچ آرتميا اروميانا و بررسی تغييرات کيفی آن در طول يک سال

9- بررسی امکان توليد و ارزيابی سلکو و سوپر سلکو با توان داخلی کشور

10- بررسی بيولوژی شاه ميگوی سد ارس

11- بررسی تغييرات جمعيتی ماهيان اقتصادی سد علويان استان آذربايجان شرقی

12- بررسی تغييرات جمعيتی شاه ميگوی آب شيرين سد ملکيان استان آذربایجان شرقی

13- بررسی تغييرات جمعيتي ماهيان اقتصادی رودخانه زاب استان آذربايجان غربی

14- بررسی تغييرات جمعيتی آرتميا ی درياچه اروميه

15- مطالعه هيدروشيمی درياچه اروميه

16- ارتباط پراکنش آرتمیا با وضعیت اکولوژيکی در ياچه اروميه

17- مطالعه درياچه های آب شور کسور

18- مطالعه آبگيرها و آب بندهای آب شور کشور

19- تاثير تغذيه آرتميا در بهبود کيفيت گوشت ماهيان قزل آلا

20- بررسی تغييرات جمعيتی برخی ازماهطان اقتصادی سد ارس ( مشترک با کشور آذربايجان)

21- بررسی تغييرات جمعيتی ماهيان اقتصادی رودخانه الوند(مشترک با کشور عراق)

 

                                                                                                                                 ورود ورود به سایت

 

 

 

 

 

 


اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf