دوکفه ای های خلیج فارس و دریای عمان

شیلات آبزیان آبزی خوراک آبزیان ماهی میگو تن ماهی کنسرو ماهی صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک آبزیان متخصص آبزیان رستوران خدمات کارشناسی همکاران شیلاتی ماشین آلات گرمابی سردآبی ماهیان زینتی صدف مروارید لارو کشتی لنج قایق دکتر مهندس اسکله تالاب دریای خزر استخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خاویاری خلیج فارس دریای عمان Fish Fisheries Aqua Aquaculture Fishing Feed Shrimp Veterinarian Professional services Aquaculture specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental fish Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Doctor Caspian Oman sea Persian golf

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
Monday, March 18, 2019

دوکفه ای های خلیج فارس و دریای عمان

دو کفه ای های خلیج فارس و دریای عمان

Acar plicata   3cm

Acrosterigma maculosa   3.5cm

Amusium pleuronectes   9cm

Anadara granosa   6cm

       

Anadara uropygimelana   6cm

Asapnis violascens   6cm

Atrina vexillum   25cm

Barbatia amygdalumtostum   4cm

       

Barbatia foliate   6cm

Beguina gubernaculm   5cm

Callista erycina   7.5cm

Callista flirida   4.5cm

       

Circe scripta   4cm

Corbula sulculosa   1cm

Corculum cardissa   5cm

Cryptopecten pallium   6cm

       

Cumingia striata   2cm

Donax cuneatus   4cm

Fragum unedo   4cm

Gafrarium divaricatum   4cm

       

Glycymeris reevei   5cm

Hecuba scortum   5cm

Hiatula dipnos   9cm

Isognomon legumen   9cm

       

Laevicardium attenuatum   5cm

Laternula anaitna   7.5cm

Lima vulgaris   6cm

Lioconcha castrensis   4.5cm

       

Lyrocardium lyratum   4cm

Malleus albus   15cm

Modioius cfbatus   2cm

Mytilus edulis   7.5cm

       

Paphia alapapilionis   7.5cm

Penicillus strangulates   15cm

Pinctada radiate   7.5cm

Plagiocardium pseudolima   15cm

       

Phylloda foliacea   7.5cm

Pteria tortirostris   7.5cm

Siliqua radiate   7.5cm

Tellina scobinata   6cm

       

Tellina virgata   6cm

Trapezium oblongum   6cm