سپر ماهیان خلیج فارس و دریای عمان

شیلات آبزیان آبزی خوراک آبزیان ماهی میگو تن ماهی کنسرو ماهی صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک آبزیان متخصص آبزیان رستوران خدمات کارشناسی همکاران شیلاتی ماشین آلات گرمابی سردآبی ماهیان زینتی صدف مروارید لارو کشتی لنج قایق دکتر مهندس اسکله تالاب دریای خزر استخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خاویاری خلیج فارس دریای عمان Fish Fisheries Aqua Aquaculture Fishing Feed Shrimp Veterinarian Professional services Aquaculture specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental fish Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Doctor Caspian Oman sea Persian golf

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
Monday, March 18, 2019

سپر ماهیان خلیج فارس و دریای عمان

سپر ماهيان خليج فارس و درياي عمان

Aetobatus narinari   رامک خط کمانی

Aetobatus nicnofii   رامک خالدار

   

Himantura uarnak   پوپلنگی

Manta birostris   سپر ماهی مانتا

   

Mobula eregoodootenkee   سپر ماهی شیطانی

Pastinachus sepnen   پودم پری

   

Rhina ancylostoma   سوس ماهی سرگرد

Rhinoptera javanica   رامک سرگاوی

   

Rhynchobatus bjiddensis   گیتار ماهی خال سفید

Taeniura meyeni   پو مرجانی

   

Urogymnnus asperrimus   پو خال دار