پرندگان آبزی و کنار آبزی خلیج فارس و دریای عمان

شیلات آبزیان آبزی خوراک آبزیان ماهی میگو تن ماهی کنسرو ماهی صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک آبزیان متخصص آبزیان رستوران خدمات کارشناسی همکاران شیلاتی ماشین آلات گرمابی سردآبی ماهیان زینتی صدف مروارید لارو کشتی لنج قایق دکتر مهندس اسکله تالاب دریای خزر استخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خاویاری خلیج فارس دریای عمان Fish Fisheries Aqua Aquaculture Fishing Feed Shrimp Veterinarian Professional services Aquaculture specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental fish Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Doctor Caspian Oman sea Persian golf

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ,شیلات ایران,آبزیان,خوراک ماهی,میگو,تن,کنسرو,صید صیادی,صیدگاه ماهیگیری,دامپزشکی,سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی,تیلاپیا,پرورش تیلاپیا

جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰
Friday, December 3, 2021

پرندگان آبزی و کنار آبزی خلیج فارس و دریای عمان

پرندگان آبزی و کنار آبزی خلیج فارس و دریای عمان

Anas Penelope   گیلار

Anas strepera   اردک اره ای

Anhinga rufa   مار گردن

     

Anthropoides virgo   درنای طناز

Ardeola grayii   حواصیل هندی

Ardeola ralloides   حواصیل زرد

   

Arenaria interpres   سنگ گردان

Bubulcus ibis   گاو چرانک

Caldris alpine   تلیله شکم سیاه

     

Ciconia ciconia   لک لک سفید

Dromas ardeola   سلیم خرچنگ خوار

Egretta garzetta   قار کوچک

     

Larus genei   کاکائی صورتی

Larus hemprichii   کاکائی دودی

Marmaronatta angustirostris   اردک مرمری

     

Netta rufuna   اردک تاج دار

Numenius arquata   گیلان شاه

Numenius pnaeopus   گیلان شاه ابروسفید

     

Oxyura leucocephala   اردک سر سفید

Pandion haliaetus   عقاب ماهیگیر

Pelecanus crispus   مرغ سقا

     
Phoenicopterus minor   فلامینگوی کوچک

Podiceps cristatus   کشیم بزرگ

Recurvirostra avosetta   نوک خنجری

     

Sterna bengalensis   پرستوی دریایی کاکلی کوچک

Sterna repressa   پرستوی دریایی پشت تیره

Streptopelia sensgalensis   قمری خانگی

     

Tadorna tadorna   تنجه

Tringa glareola   آبچیلک خال دار

Tringa ochropus   آبچلیک تک زی
     

Tringa tetanus   آبچیلک پا سرخ

Vanellus indicus   دیدمک

Vanellus spinosus   سلیم سینه سیاه