فصلنامه علمی پژوهشی دنیای آبزیان

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران |فصلنامه علمی پژوهشی دنیای آبزیان

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران |فصلنامه علمی پژوهشی دنیای آبزیان

باربری چاپ کارت ویزیت
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
Saturday, December 10, 2016

فصلنامه علمی پژوهشی دنیای آبزیان

 

مجله علمی- پژوهشی دنیای آبزیان

ایمیل : info@gwapub.com

آدرس : info@gwapub.com

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر شهرام دادگر
سردبیر: دکتر ابولفضل سپهداری
ترتیب انتشار:ماهنامه (فعلا فصلنامه)
پروانه انتشار: 27/86/81
گستره توزیع: سراسری
محل چاپ: تهران
روش: علمی، پژوهشی، آموزشی، خبری و اطلاع رسانی
زمینه: کشاورزی (علوم شیلاتی)
زبان: فارسی و انگلیسی

صندوق پستی:166-14185
تلفن: 66942370
نمابر: 66915923
آدرس سایت:
www.gwapub.com

 

فیلمهای جالب شیلاتی خود را جهت درج در این قسمت ایمیل فرمایید