شیلات و آبزیان در دانشگاه آزاد اسلامی

iranaqua، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، iranaqua

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

شیلات و آبزیان در دانشگاه آزاد اسلامی

واحد آزادشهر

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.iauaz.ac.ir/index.php?lang=fa

واحد آبادان

کاردانی شیلات - صید و بهره برداری آبزیان
کارشناسی شیلات - صید و بهره برداری آبزیان
کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.iauabadan.ac.ir/

واحد آستارا

کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iau-astara.ac.ir/

واحد بابل

کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
بوم شناسی آبزیان شیلاتی - صید و بهره برداری آبزیان
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
بوم شناسی آبزیان شیلاتی - صید و بهره برداری آبزیان
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.baboliau.ac.ir/

واحد بندر انزلی

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/

واحد بندر عباس

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - بوم شناسی آبزیان شیلاتی
دکترا تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iauba.ac.ir/

واحد بوشهر

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iaubushehr.ac.ir/web/guest/home

واحد تهران شمال

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - زیست شناسی دریا (بوم شناسی)
زیست شناسی دریا (آلودکی دریا) - زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
زیست شناسی دریا (گیاهان دریا) - محیط زیست دریا
http://www.iau-tnb.ac.ir/index.php

واحد سنندج

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iausdj.ac.ir/default.aspx

واحد سوادکوه

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iausk.ac.ir/

واحد شبستر

کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iaushab.ac.ir/

واحد علوم تحقیقات تهران

کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
زیست شناسی دریا (بوم شناسی) - زیست شناسی دریا (آلودکی دریا)
زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
دکترا تکثیر و پرورش آبزیان - بهداشت آبزیان
زیست شناسی دریا (بوم شناسی) - زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
http://www.srbiau.ac.ir/

واحد لاهیجان

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
زیست شناسی دریا (آلودکی دریا) - زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
زیست فناوری دریا
http://www.liau.ac.ir/

واحد علوم تحقیقات خوزستان

کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
http://www.khz.srbiau.ac.ir/

واحد تنکابن

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - بوم شناسی آبزیان شیلاتی
http://toniau.ac.ir/

واحد اهواز

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.iauahvaz.ac.ir/index.aspx?siteid=1

واحد تالش

کاردانی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی
http://www.iautalesh.ac.ir/fa/Default.aspx

واحد شهرکرد

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.iaushk.ac.ir/

واحد قائم شهر

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.qaemshahriau.ac.ir/

پردیس علوم و تحقیقات کردستان

کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
http://krd.srbiau.ac.ir/

پردیس علوم و تحقیقات گیلان

کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.gil.srbiau.ac.ir/

واحد ورامین پیشوا

کاردانی فرآوری محصولات شیلاتی
کارشناسی فرآوری محصولات شیلاتی
http://portal.iauvaramin.ac.ir/fa

واحد چابهار

کاردانی صید و بهره برداری آبزیان
کارشناسی صید و بهره برداری آبزیان
http://iauchab.ac.ir/portal/

واحد کازرون

کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
http://www.kau.ac.ir/

واحد کرمانشاه

کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی تکثیر و پرورش آبزیان
http://iauksh.ac.ir/page.aspx?lang=fa-ir&id=434feb26-63a8-45ee-89d6-eff3a631194f

واحد قشم

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
http://www.iauqeshm.ir/

مرکز هندیجان ( زیر نظر واحد ماهشهر )

کاردانی شیلات
کارشناسی شیلات
http://iauhendijan.ac.ir/persian

واحد دامغان

http://www.damghaniau.ac.ir/

واحد زابل

http://www.iauzabol.ac.ir/

واحد سپیدان

http://www.iausepidan.ac.ir/