ضوابط شیلاتی دامپزشکی

شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصص , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات


ضوابط شیلاتی دامپزشکی
شرح وظایف مسئولین فنی و بهداشتی در مراکز آبزی پروری
ضوابط صدور پروانه بهداشتی برای متقاضیان نصب انکوباتور و هچری در مزارع پرورش ماهیان سردآبی و استفاده از تخم چشم زده
پیشگیری و کنترل بیماری های ویروسی ماهیان قزل آلای کشور
طرح مراقبت فعال و غیر فعال شش بیماری واگیر ویروسی و باتریایی ماهیان قزل آلای رنگین کمان در مراکز تکثیر و پرورش کشور
ضوابط فنی و بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرمابی
برنامه کنترل بهداشتی مراکز تکثیر ماهیان گرمابی نسبت به پاتوژن های SVCV و KHV در 8 استان منتخب
برنامه کنترل بهداشتی مراکز تکثیر ماهیان گرمابی نسبت به بیماری ویرمی بهاره کپور ماهیان (SVC) و بیماری هرپس ویروس کوئی (KHV) در 10 استان کشور
دستورالعمل اجرایی نظارت و کنترل بهداشتی بچه میگو در مراکز تکثیر میگوی کشور
طرح بررسی و مراقبت از بیماری های اخطار کردنی (Notifiable) در مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگو
دستورالعمل کنترل بیماری لکه سفید ویروسی میگو پس از وقوع
ضوابط فنی بهداشتی مراکز تکثیر و نگهداری ماهیان زینتی
ضوابط فنی بهداشتی تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر و پرورش زالو
ضوابط بهداشتی واردات آبزیان زنده به ایران
ضوابط واردات غذای کرمی در ماهیان زینتی
ضوابط واردات سیست و بیوماس آرتمیا در آبزیان

اولین مرجع ارتباطی علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران شیلات آبزیان خوراک ماهی میگو تن کنسرو صید صیادی صیدگاه ماهیگیری دامپزشکی کلینیک متخصص رستوران خدمات کارشناس همکاران ماشین آلات گرمابی سردآبی زینتی صدف مروارید لاروکشتی لنج قایق دکترمهندس اسکله موج شکن تالاب دریا دریاچه خزراستخدام کاریابی رودخانه بندر سد اسکله خاویار ماهیان خلیج فارس دریای عمان آبشارFisheries Aquaculture Fishing Feed Shrimp fish Veterinarian Professional services specialisy Hydrothermal Hot water Scroll Cold water Ornamental Oysters Pearls Larva Ship Boat Boats Tuna Port Caviar Dam Pond Dock careers Employment Engineer Caspian Oman sea Persian golf