مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ( گرگان )

iranaqua، ایران آکوا ، شیلات , آبزیان , ماهی , میگو , صید , صیادی , مزرعه , پرورش ماهی , صیدگاه , ماهیگیری , دامپزشک , متخصصین شیلاتی , رستوران غذاهای دریایی , خدمات کارشناسی , گرمابی , سردآبی , کنسرو تن , زینتی , ماهیان زینتی , بچه ماهی , صدف , مروارید , لارو , کشتی , لنج , قایق , اسکله , موج شکن , اقیانوس , تالاب , دریا , دریاچه , خزر , خلیج فارس , دریای عمان , آبشار , سد , رودخانه , خاویار , ماهیان , بندر , خور , استخدام , کاریابی , بازارچه , دانشگاه , تکثیر و پرورش , تخم چشم زده , امگا 3 , تیلاپیا

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران ، ایران آکوا ، iranaqua

اولین مرجع ارتباط علمی تجاری خانواده بزرگ شیلات ایران

مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ( گرگان )

تاریخچه مرکز

در 5 مهر 1366 شرکت سهامی شیلات ایران به وزارت جهاد سازندگی الحاق گردید و به سرعت مراکز تحقیقاتی شیلاتی در شمال و جنوب کشور گسترش یافت ومرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران در محل ایستگاه فعلی قره سو تشکیل وشروع به فعالیت نمود . با انتقال واستقرار مرکزدر ساری ، ایستگاه تحقیقاتی قره سو تحت این عنوان لغایت سال 1378 اقدام به فعالیت نمود . با نظر به ضرورت ونیاز تحقیقاتی در آبهای داخلی کشور و منطقه ،پس از فعالیت یک ساله ایستگاه مستقل در سال 1380 به مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی –گرگان ارتقاء یافت

http://giwasrc.ifro.ir/portal.aspx?tabid=1167

آرمان و چشم انداز

وظایف مرکز

1- انجام فعالیت های تحقیقاتی در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی وخاویاری

2- انجام فعالیت های تحقیقاتی در زمینه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و سردابی در آبگیر ها ی داخلی

3- انجام فعالیت های تحقیقاتی در زمینه تکثیر و پرورش میگوی پرورشی ودریایی خزر و آرتمیا

4- بازسازی ذخایر آبزیان اقتصادی حوزه جنوب شرقی دریای خزر ( ماهیان استخوانی ،خاویاری ، میگوی دریای خزر )

5- بازسازی ذخایر آبزیان موجود در خلیج گرگان ،تالاب گمیشان و تالابهای کوچک آب شور و شیرین استان

6- مطالعات اکولوژیک جامع حوزه جنوب شرقی دریای خزر

7- مطالعات اکولوژیک جامع در خلیج گرگان،تالاب گمیشان و تالابهای کوچک آب شور و شیرین استان

8- انجام تحقیقات کاربردی پیرامون آبزی پروری در آبهای داخلی جهت تامین غذا وایجاد زمینه اشتغال جوانان .

9- انجام تحقیقات علمی و کاربردی در منابع آبی داخل کشور به منظور حفاظت و بازسازی ذخایر و بهره برداری پایدار از منابع زنده موجود .

10- مطالعه اکوسیستم های مختلف آبهای داخلی از نظر عوامل فیزیکی ،شیمیایی وبیولوژیکی وانجام مطالعات جامع در خصوص شناسایی منابع مستعد کشت و پرورش آبزیان .

11- انجام تحقیقات کاربردی در زمینه بهداشت و بیماری های آبزیان آبهای داخلی .

12- مطالعه وانجام تحقیق کاربردی در زمینه ویژگیهای مناطق تخم ریزی ونوزادگاهی زیست آبهای داخلی به منظور بازسازی و تقویت قابلیت های محیطی وتغذیه ای آبزیان

13- مطالعه بیولوژیکی آبزیان اقتصادی از نقطه نظر ساختار جمعیت سن و الگوی رشد و تولید مثل .

14- برآورد ذخایرقابل برداشت منابع آبزی از طریق تحقیقات .

http://giwasrc.ifro.ir/portal.aspx?tabid=1172